L’actualització de la base màxima de cotització anirà lligada al percentatge que s’estableixi per a la revaloració de les pensions.

A més, des de l’any 2024 fins a l’any 2050, s’addicionarà al percentatge d’increment que s’estableixi per a cada any la quantia fixa anual d’1,2 punts percentuals.

Tot sembla indicar que les pensions contributives es revaloraran un 3,8% durant el 2024, per tant, la base màxima s’incrementarà en un 5% (3,8% + 1,2%): passarà dels 4.495,50 euros actuals a 4.720,28 euros.

Els salaris superiors als 53.946 euros anuals cotitzaran més durant el 2024, ja que la quantia de salari afecte a cotització de la Seguretat Social puja fins als 56.643,36 euros anuals.

Cotització addicional – Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI). Increment per a l’any 2024.

Aquesta cotització, que es va introduir per la Llei 21/2021 i que es va començar a aplicar l’any 2023, té com a objectiu garantir el poder adquisitiu de les pensions i nodrirà el fons de reserva.

El percentatge de cotització anirà incrementant -se cada any fins a arribar a l’1,2%. En el cas de treballadors per compte d’altri la distribució final serà d’1 punt per l’empresa i 0,2 punts pel treballador.

L’any 2024 passa del 0,60% al 0,70% (0,58% a càrrec de l’empresa i 0,12% a càrrec del treballador).

Font: RDLlei 2/2023.

Imprimir