El govern estatal acaba d’anunciar l’aprovació, en breu, d’un paquet de mesures fiscals que afectarà significativament empreses i empresaris durant els exercicis 2023 i 2024. A falta dels detalls, que quedaran plasmats en el text legislatiu, podem avançar les següents:

  • Creació d’un tribut especial per a grans patrimonis, que gravarà els actius propietat de persones físiques a partir de 3 milions d’euros, amb una quota progressiva, podent-se’n deduir la quota de l’impost de patrimoni satisfeta, en el seu cas. Queda pendent de conéixer quin serà el mètode de determinació de la base imposable del tribut i les hipotètiques exempcions i reduccions a la mateixa.
  • Rebaixa de l’impost de societats, del 25% al 23%, a les pimes que facturen menys d’un milió d’euros anuals.
  • Els grups consolidats amb facturació superior a 10 milions d’euros anuals només es podran deduir el 50% de les pèrdues d’exercicis anteriors al 2023, mentre que podran aplicar la resta al 2024.
  • Així mateix, s’aprovarà a l’IRPF una rebaixa addicional del 5% en el rendiment net de mòduls, i s’elevarà del 5 al 7% la reducció per a despeses deduïbles de difícil justificació en la tributació en règim d’estimació directa simplificada.
  • S’elevarà un punt, fins al 27%, la tributació a l’IRPF de les rendes del capital (dividends, interessos, transmissió d’elements patrimonials, entre d’altres) superiors a 200.000 euros, mentre que per als superiors a 300.000 euros s’elevarà dos punts, fins al 28%.
  • Pel que fa a les rendes mitjanes i baixes, s’elevarà la reducció pels rendiments del treball a l’IRPF, que actualment s’aplica a rendes de fins a 18.000 euros, fins els 21.000, alhora que s’elevarà el mínim exempt de tributació de 14.000 a 15.000 euros.
Imprimir