El proper 1 de juliol entrarà en vigor la nova normativa comunitària, a efectes de l’IVA, relativa a la localització de les vendes electròniques (e-commerce). Aquesta reforma, que ja es va ajornar sis mesos per causa de la crisi sanitària, té les següents característiques:

  • Se suprimirà l’actual exempció d’IVA per a les importacions de paquets d’escàs valor (inferior a 22 euros), per tal d’evitar l’avantatge fiscal, especialment dels productes procedents d’Àsia.
  • S’estén el sistema anomenat “finestreta única” a les vendes a distància intracomunitàries, per evitar que el venedor hagi de donar-se d’alta a cada país en el qual realitza aquestes vendes, i s’establirà un llindar mínim homogeni de 10.000 euros, aplicat al total de vendes intracomunitàries a distància,  més serveis intracomunitaris de telecomunicacions, prestats pel contribuent a consumidors finals. Per sota d’aquest límit, les vendes a distància podran continuar tributant al país d’origen, sempre que el venedor estigui establert en un sol estat membre de la UE. En altres paraules, qualsevol empresa que facturi més de 10.000 euros en vendes realitzades a consumidors d’altres estats membres haurà de facturar amb el tipus d’IVA corresponent a l’estat on es troba el consumidor, amb la consegüent necessitat de conèixer quin tipus d’IVA s’aplica a cada bé en cada estat membre.
  • Les plataformes digitals o marketplaces tindran la responsabilitat de recaptar l’IVA de la venda a distància de béns importats de territoris extracomunitaris. En cas que el valor de la mercaderia importada no excedeixi de 150 euros, l’exportador pot optar entre transferir la recaptació de l’IVA als operadors postals, transportistes urgents o agents de duanes, o bé emprar una “finestreta única d’importació”.

Si bé es tracta d’una reforma de molt limitat abast material, sí que tindrà una profunda repercussió per a aquelles empreses que es dediquen al comerç electrònic internacional, doncs requerirà que adaptin les seves dades, processos i sistemes per a aquest nou règim, i necessitaran un assessorament personalitzat al respecte.

Imprimir