El reglament (CE) 883/2004 es va adoptar en un moment en què el teletreball no era tan habitual i amb aquest acord es pretén mitigar l’efecte del teletreball transfronterer en la legislació aplicable en matèria de seguretat social.

Les persones que realitzen teletreball transfronterer habitual, prèvia sol·licitud, estaran subjectes a la legislació de l’estat en el qual l’empresari tingui la seva seu o el seu domicili, sempre que el teletreball realitzat a l’estat de residència sigui inferior al 50 % del temps de treball total.

El teletreball s’ha de dur a terme en un o diversos estats membres diferents d’aquell en el qual estan situats els locals o el domicili de l’empresari, i s’ha de basar en les tecnologies de la informació per a romandre connectat amb l’entorn de treball de l’ocupador o de l’empresa, així com amb els interessats/clients, a fi de complir les tasques que l’ocupador o els clients assignin al treballador, en el cas dels treballadors per compte propi.

Imprimir