BLOG

Pla director per un treball digne

2 agost 2018|

El Pla Director, que inclou un total de 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) ha de servir per lluitar contra el frau, la precarietat laboral i eradicar les situacions d'abús.

Notícies destacades – Setmana del 16/07/2018

20 juliol 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 16 de juliol del 2018.

Els falsos autònoms

17 juliol 2018|

Per poder definir els falsos autònoms hauríem de començar per explicar que s'entén per un treballador autònom. Als efectes de la seva inclusió en el Règim Especial d’autònoms, aquest és el que realitza de forma HABITUAL, PERSONAL i DIRECTA una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball.

Darrers dies per dipositar els comptes anuals

12 juliol 2018|

Durant aquest mes de juliol, finalitza el termini màxim pel dipòsit, davant el Registre Mercantil, dels comptes anuals de les societats mercantils corresponents a l’exercici 2017.

Que ens porten els Pressupostos Generals de l’Estat del 2018?

10 juliol 2018|

Els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017 van quedar prorrogats, de forma automàtica, fins a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2018.

El Tribunal Suprem desacredita el mètode multiplicador del valor cadastral per valorar immobles

3 juliol 2018|

El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina,que emprar únicament el mètode de comprovació del valor real d'immobles, a l'efecte del càlcul de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, consistent a multiplicar el valor cadastral per un coeficient, variable per a cada municipi, no és idoni ni adequat, llevat que es complementi amb una comprovació directa per part de l'Administració de l'immoble concret sotmès a valoració, a causa de la manca de relació amb el bé concret que es vol valorar.  

Notícies destacades – Setmana del 25/06/2018

29 juny 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 25 de juny del 2018.

Nova reforma de la LEC per agilitzar la “desocupació” d’habitatges

27 juny 2018|

Recentment s’ha publicat al BOE una llei que reforma parcialment l’actual Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) per el que fa a la ocupació il·legal d’habitatges (col·loquialment, els “okupes”).

Notícies destacades – Setmana del 11/06/2018

18 juny 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 11 de juny del 2018.

La formació sobre Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en els convenis col·lectius

18 juny 2018|

Va essent cada vegada més habitual que en els Convenis col·lectius s'estableixi la formació sobre PRL que cal que facin els treballadors i treballadores.

Tributació de lloguer d’immobles mitjançant plataformes com Airbnb

5 juny 2018|

Cada vegada són més les persones que lloguen els seus habitatges a través de plataformes online com Airbnb, la plataforma intermèdia de lloguer entre les parts, amfitrió i hoste, facturant aquesta a l'amfitrió pels serveis prestats.

Notícies destacades – Setmana del 28/05/2018

1 juny 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 28 de maig del 2018.

Tributació de les monedes digital o criptoactius

30 maig 2018|

Els bitcoins i altres monedes digitals han de declarar pel seu valor equivalent en euros a 31 de desembre de cada any.

Línia de finançament ICO – IDAE sector Hostaleria per a l’Eficiència Energètica 2017 – 2018

23 maig 2018|

Pla Renove d'estalvi i eficiència energètica en instal·lacions d'hostaleria destinat a millorar els consums energètics de la petita i mitja empresa del sector de l'hostaleria.

Notícies destacades – Setmana del 18/05/2018

18 maig 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 18 de maig del 2018.

Amortitzacions a aplicar el 2017 i el 2018

15 maig 2018|

Aquest 2017 no ens hem vist afectats per cap canvi a la normativa comptable, amb efectes sobre la dotació per amortitzacions, ni a la normativa tributària que afectin als límits i la seva deduïbilitat, però sí que farem un repàs als principals canvis ocorreguts al 2015 i 2016. A continuació fem un petit recordatori dels punts més significatius a tenir en compte alhora d’aplicar l’amortització dels béns de l’actiu.  

Nou criteri judicial respecte de la residència fiscal

7 maig 2018|

El Tribunal Suprem ha canviat el criteri tradicional utilitzat per Hisenda per considerar a un contribuent resident fiscal a Espanya. El nou criteri basa la residència fiscal en un aspectepurament matemàtic, el nombre de dies efectivament transcorreguts a Espanya, sense tenir en compte altres aspectes com el centre d'interessos econòmics o vitals.

Notícies destacades – Setmana del 01/05/2018

4 maig 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 01 de maig del 2018.

Notícies destacades – Setmana del 16/04/2018

20 abril 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 16 d'abril del 2018.

L’impost d’activitats econòmiques i els grups de societats

18 abril 2018|

L’impost d’activitats econòmiques i els grups de societats

Servei d’Adaptació a la normativa de Protecció de Dades

16 abril 2018|

A Grup Gestió Girona, oferim una solució integral d’adaptació a la LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i al RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), proporcionant un servei orientat a les necessitats de cada client i amb la màxima garantía d’una veritable adecuació a la normativa.

Es pot reclamar el què hem pagat per la plusvàlua municipal?

11 abril 2018|

Com ja s'ha comentat anteriorment, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència de 11 de maig de 2017, va declarar inconstitucionals certs preceptes que regulen aquest impost en la mesura que poden sotmetre a tributació situacions en les quals no ha existit increment del valor del terreny en el moment de la transmissió.

Notícies destacades – Setmana del 02/04/2018

9 abril 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 04 d'abril del 2018.