BLOG

Notícies destacades – Setmana del 19/03/2019

19 març 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 19 de març del 2019.

Tractament fiscal de les assegurances de salut privades en l’àmbit laboral

15 març 2019|

Està demostrat que la salut fomenta el benestar del treballador i incrementa la seva capacitat laboral i el rendiment a l’empresa, i amb aquest objectiu les assegurances de salut privades pels treballadors gaudeixen d’un tractament fiscal que les fa atractives a l’empresari tant individual com social.

Un nou pas cap a la plena igualtat

13 març 2019|

El nou Reial decret-llei, publicat el 7 de març, modifica diferents normes que incideixen de forma directa en la igualtat entre dones i homes.

Nova convocatòria de vaga general pel 8 de març de 2019

7 març 2019|

El motiu és la reivindicació dels drets de la dona Sis sindicats (CCOO, UGT, CGT, [...]

Notícies destacades – Setmana del 04/03/2019

4 març 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 4 de març del 2019.

La potestat disciplinària de l’empresari i l’ús de mitjans audiovisuals

28 febrer 2019|

La nova llei de protecció de dades personals i garantia de drets digitals provoca divergencies envers  les causes d'acomiadament de treballadors en les que s'utilitzen com a mitjà de prova les imatges registrades per càmeres de videovigilància.

Convocada vaga general pel 21 de febrer del 2019

20 febrer 2019|

El sindicat CSC Intersindical ha convocat una vaga general pel pròxim 21 de febrer de 2019. Aquí resumim els motius de la convocatòria.

És el consum elèctric indici suficient per determinar l’ocupació d’un habitatge?

19 febrer 2019|

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó a un contribuent davant d’Hisenda, que li havia denegat la deducció del seu habitatge habitual per considerar que els seus consums elèctrics, en comparació amb la mitjana estadística oficial, era massa baix per considerar que hi residia amb assiduïtat.

Notícies destacades – Setmana del 15/02/2019

15 febrer 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 15 de febrer del 2019.

Notificacions de la Inspecció Territorial de Treball de Girona per via electrònica

13 febrer 2019|

La Inspecció de Treball de Girona ens ha comunicat, per tal de fer-ho extensiu als nostres clients, en tant que subjectes obligats a rebre les notificacions per via electrònica.

Notícies destacades – Setmana del 01/02/2019

1 febrer 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 01 de febrer del 2019.

Hola i adéu a la reforma dels arrendaments

24 gener 2019|

El passat 22 de gener el Congrés dels Diputats va derogar el Reial decret-llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Novetats laborals i fiscals 2019 II

23 gener 2019|

Els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 varen incloure un tram ampliat de la deducció per maternitat. Cotització durant la situació d'incapacitat temporal a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica.

Notícies destacades – Setmana del 21/01/2019

21 gener 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 21 de gener del 2019.

Mesures laborals urgents i altres mesures en vigor pel 2019

9 gener 2019|

El Reial Decret-Llei publicat al BOE del 29 de desembre de 2018 ens porta una sèrie de noves mesures laborals, entre altres.

Reformes en la llei de arrendament

7 gener 2019|

El proppassat dia 19 de desembre entrava en vigor el reial decret-llei 24/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que pretén dinamitzar l’arrendament destinat a habitatge sota la premissa de reforçar la posició contractual de l’arrendatari i augmentar l’oferta d’habitatge en lloguer.

La jubilació parcial, amb simultània formalització de contracte de relleu, com a mesura de foment de la competitivitat industrial

19 desembre 2018|

El Reial Decret-llei de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç, publicat el 8/12, aborda els aspectes més inajornables que afecten la competitivitat del sector industrial, com la regulació del contracte de relleu per adaptar-lo a la singularitat de la indústria manufacturera.

Notícies destacades – Setmana del 10/12/2018

14 desembre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 10 de desembre del 2018.

La fiscalitat dels premis de loteria

11 desembre 2018|

Des de l’any 2012 ha desaparegut la total exempció que existia tradicionalment sobre els premis de loteria, introduint-se un sistema d’exempció parcial, amb un llindar per sobre del qual els esmentats premis han de tributar.

Ja està operatiu el formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF per les prestacions de maternitat/paternitat

5 desembre 2018|

Des del passat dilluns a la tarda està disponible, a la web de l’Agència Tributària, el formulari que permet reclamar l’IRPF pagat per les esmentades prestacions.

Adaptació del pla general comptable de les societats cotitzades a la legislació de la UE

29 novembre 2018|

El passat any 2017 l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va començar la modificació del Pla General de Comptabilitat (PGC) i les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NFCAC) per arribar a l’adequada homogeneïtzació de la normativa comptable espanyola amb les normes internacionals.

Notícies destacades – Setmana del 26/11/2018

26 novembre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 26 de novembre del 2018.

Assegurança de baixa laboral (ILT)

20 novembre 2018|

L’assegurança de baixa laboral està adreçada a qualsevol persona que desenvolupi una activitat laboral o professional pel seu compte, -professions liberals, freelancei autònoms-, que desitgi complementar les prestacions mutuals o públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident.