BLOG

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció de la Covid-19

27 octubre 2020|

Amb l’intent de reduir la propagació de la COVID-19 al territori de Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha adoptat les següents mesures:

La retribució flexible com a opció beneficiosa per l’empresa i el treballador

23 octubre 2020|

Amb el terme “retribució flexible”, o “beneficis socials”, s’entén, habitualment, el conjunt de fórmules de retribució salarial dels treballadors consistents en retribucions en espècie que, a més, estan exemptes a l’IRPF del treballador.

Darrers dies per demanar la prestació estatal als sectors obligats a tancar a Catalunya

23 octubre 2020|

El passat 30 de setembre es va publicar el Reial decret llei que regulava a nivell estatal la prestació a rebre pels autònoms en els casos que s’haguessin de suspendre temporalment determinades activitats empresarials com a resultat de resolucions de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la COVID-19

URGENT: publicat els ajuts autonòmics per hosteleria

22 octubre 2020|

Avui s’ha publicat al DOGC el programa de subvencions per establiments d’hostaleria, estètica i bellesa afectats per les restriccions aprovades recentment a l’àmbit de Catalunya.

Els negocis afectats per la Covid-19 tenen dret a una rebaixa del 50% de la renda

22 octubre 2020|

La Generalitat aprova per decret llei la rebaixa obligatòria de la renda en els lloguers de locals afectats per mesures de suspensió o restricció de l’activitat.

En vigor el pla Renove-2020 per vehicles

20 octubre 2020|

El passat dilluns va entrar en vigor l’Ordre del Ministeri d’Indústria per la qual es desenvolupa el programa de renovació del parc circulant espanyol en l’any 2020 (Pla Renove).

Publicada oficialment la bateria de restriccions a la mobilitat per la Covid-19

16 octubre 2020|

Aquest matí el DOGC ha publicat la resolució del Departament de Salut de la Generalitat per la qual s’adopten diverses mesures per tal de minimitzar el contacte social a efectes de reduir la propagació del virus SARS-CoV-2 a l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Ja és possible reclamar les quotes d’autònoms societaris pagades en excés

2 octubre 2020|

Recentment, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha comunicat a totes les seves unitats l’assumpció del criteri emanat del Tribunal Suprem en una sentència de fa gairebé un any, segons la qual els autònoms que exerceixen la seva activitat a través de la participació en una societat mercantil (anomenats “autònoms societaris”) també poden gaudir de les bonificacions previstes a les quotes d’autònoms durant els primers mesos de l’activitat (l’anomenada “tarifa plana”), tal com succeïa amb els empresaris persones físiques.  

Publicada la pròrroga dels ajuts als autònoms

2 octubre 2020|

El BOE acaba de publicar, juntament amb la pròrroga dels ERTO, de la qual hem informat en aquest blog, la pròrroga, fins el 31 de gener de 2021, de la prestació ordinària per cessament d’activitat compatible amb l’activitat, amb els mateixos requisits que per a la primera pròrroga aprovada...

Nova pròrroga dels ERTO. Es prorroguen fins al 31 de gener de 2021

1 octubre 2020|

A última hora, com ja sembla habitual, s’ha publicat el Reial decret llei 30/2020, de “medidas sociales en defensa del empleo”. A continuació us resumim els aspectes més rellevants de la norma.

S’aprova la llei que limita el preu del lloguer a Catalunya

29 setembre 2020|

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 11/2020, de 18 de setembre, que pretén posar fi a l’escalada experimentada en els preus dels lloguers d’habitatge en els últims anys (escalada que la pròpia llei xifra en un increment del 30% els darrers 5 anys).

Nova regulació del treball a distància (Reial Decret-llei 28/2020)

23 setembre 2020|

S’acaba de publicar al BOE el Reial decret que regula les situacions de treball a distància (teletreball), que tantes incerteses va generar en implantar-se de forma sobtada degut a la crisi sanitària. A continuació exposem, de manera esquemàtica, els trets més rellevants de la nova regulació.

Podem recuperar l’IVA pagat a l’estranger?

18 setembre 2020|

Sovint les nostres empreses incorren en despeses a l’estranger que comporten el pagament de quotes d’IVA de tercers països que no es poden desgravar a les nostres declaracions d’IVA periòdiques (model 303).

Hisenda aclareix quin és el període durant el qual s’han de conservar els documents relacionats amb l’activitat empresarial

24 agost 2020|

Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil comptable, en cas d’inversions), la recent doctrina del TEAC, interpretant els corresponents preceptes de la Llei General Tributària, estableix que, en el cas d’empresaris, Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte per la conservació dels documents relacionats amb l’activitat

Aplicació XML SEPE

6 agost 2020|

L'aplicació funciona només sobre Windows. Es descarregarà un fitxer .zip que conté l'aplicació. Clica aquí [...]

Propera finalització del termini sense interessos dels ajornaments especials COVID-19

4 agost 2020|

Tal com vàrem informar en el seu dia en aquest blog, una de les mesures previstes per l’Estat durant la crisi sanitària dels darrers mesos va esser la concessió d’ajornaments de pagament, fonamentalment aplicables als impostos corresponents al primer trimestre (a presentar durant el mes d’abril), per empreses amb facturació inferior a 6.010.121,04 euros.

Ja es poden demanar els ajuts pel reinici de l’activitat Post-Covid 19

31 juliol 2020|

Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria de la subvenció a fons perdut per al manteniment d’ocupació a microempreses i autònoms afectats per el COVID-19

Com evitar que Hisenda m’enviï notificacions durant les vacances?

24 juliol 2020|

Els contribuents que estan donats d’alta a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) i reben les seves notificacions d’Hisenda per via telemàtica -ja sigui de manera obligatòria o voluntària- poden sol·licitar, a través del web de l’Agència Tributària, un total de 30 dies a l’any durant els quals Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

L’empresa familiar davant l’escenari d’increment de la pressió fiscal

24 juliol 2020|

Les mesures impositives ja promulgades o anunciades durant el present any (fonamentalment tributs propis i cedits de la Generalitat), juntament amb les més que probables pujades d’impostos estatals, fan necessari que els empresaris revisin la seva planificació fiscal per, tot fent-la compatible amb els objectius econòmics i familiars, minimitzar l’impacte fiscal d’aquesta pujada.

Nova línia de finançament ICF per entitats esportives

23 juliol 2020|

Recentment s’han publicat les bases, restant pendent la publicació de la convocatòria, per la nova línia d’ajuts de l’Institut Català de Finances (ICF) destinada a finançar les entitats esportives amb problemes financers transitoris derivats de la crisi de la COVID-19.

El TJUE obliga els bancs a restituir les despeses de constitució de la hipoteca

21 juliol 2020|

En la seva sentència de 16 de juliol de 2020, la Sala Quarta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) torna a pronunciar-se en contra de les pràctiques de les entitats bancàries espanyoles i a desautoritzar el Tribunal Suprem (TS), aquest cop, en relació a quatre qüestions: la distribució de les despeses de constitució de la hipoteca, la comissió d’obertura, el termini de prescripció de l’acció de restitució i les costes dels procediments judicials de reclamació.

Es publica la pròrroga de les moratòries de lloguers i hipoteques

15 juliol 2020|

El BOE ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits del transport i l’habitatge.

Urgent: moratòries de les quotes de la Seguretat Social i autònoms

2 juliol 2020|

Us recordem que la moratòria del pagament de les quotes de la seguretat social, d’acord amb el que estableix el RD llei 11/2020, pel que fa a les quotes a pagar al mes de juliol, es pot demanar fins al pròxim dia 10 de juliol.