BLOG

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 del programa “TU+1”

28 octubre 2022|

En la nostra nota informativa, sobre les bases reguladores d’aquesta subvenció, els vam comunicar que el procediment de concessió s'iniciaria l'endemà de la data en què es publiqui la convocatòria. Aquesta s’ha publicat el 27 d’octubre, per tant, té efectes des del 28 d’octubre.

S’aprova la llei de creació i creixement d’empreses

17 octubre 2022|

El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, dirigida a facilitar la creació de noves empreses i impulsar el creixement i expansió de les ja constituïdes mitjançant una bateria de mesures que poden sintetitzar-se en les següents:

Bases per a la concessió de subvencions del programa “TU+1”

10 octubre 2022|

El procediment de concessió d'aquesta subvenció s'iniciarà l'endemà de la data en què es publiqui la convocatòria.

Presentat el projecte de paquet de mesures fiscals temporals 2023-2024

3 octubre 2022|

El govern estatal acaba d’anunciar l’aprovació, en breu, d’un paquet de mesures fiscals que afectarà significativament empreses i empresaris durant els exercicis 2023 i 2024. A falta dels detalls, que quedaran plasmats en el text legislatiu, podem avançar les següents:

Entra en vigor la reforma de la normativa concursal i de segona oportunitat

26 setembre 2022|

El dia 26 de setembre entrarà en vigor el nou Text refós de la llei concursal, reformat per la Llei 16/2022, de 5 de setembre, que té com a objectiu essencial la transposició de la Directiva europea 2019/1023, de reestructuració i insolvència, però que pretén anar més enllà en la millora dels procediments d’aquest tipus amb tres objectius principals:

Cotització dels autònoms per base superior als rendiments (2023)

23 setembre 2022|

A partir de l'1 de gener del 2023, els treballadors autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l'any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin.

Subvencions PROGRAMA 30 PLUS per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

23 setembre 2022|

És subvencionable l'actuació d'Experiència professional mitjançant un contracte laboral, que busca afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball ordinari, i facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball.

La nova cotització dels treballadors de la llar

22 setembre 2022|

El Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre arriba per a equiparar les condicions dels treballadors de la llar amb les de la resta de treballadors per compte d’altri.

Obligació de comunicar-se electrònicament amb la Direcció General de Trànsit

8 setembre 2022|

D’acord amb l'obligació legal de relacionar-se de forma electrònica amb l'Administració, la Direcció General de Trànsit (DGT) està enviant comunicacions massives a aquells subjectes obligats a aquesta relació telemàtica (fonamentalment societats mercantils, professionals col·legiats i comunitats de béns i de propietaris).

En vigor una línia d’ajuts al sector del transport per carretera

3 agost 2022|

A partir del 4 d’agost es pot sol·licitar la línia d’ajuts aprovada pel Govern estatal, que té com a finalitat compensar determinats sectors per la puja del preu dels carburants.

Nou sistema de cotització pels treballadors autònoms a partir de l’1 de gener de 2023

28 juliol 2022|

Els autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l’any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin, sigui a títol individual o com a socis o integrants de qualsevol classe d’entitat, mentre no hagin d’estar d’alta per elles com a treballadors per compte aliè o assimilats a aquests.

Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades al programa Forma i Insereix, de formació amb compromís de contractació

28 juliol 2022|

Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que els cal dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

IMPORTANT! Afiliació i alta de les persones treballadores. Imprescindible el número d’afiliació.

27 juliol 2022|

Tot i que la normativa (art. 21 RD 84/1996) requeria que la persona treballadora tingués el número de Seguretat Social amb caràcter previ a la sol·licitud d’afiliació i alta, s’havia permès que es presentés l’alta sense aquest número, tot corregint amb posterioritat la resposta errònia de l’alta, però conservant la data d’efectes.

Novetats fiscals introduïdes per la nova llei de foment dels plans de previsió empresarials

6 juliol 2022|

S'acaba de publicar la Llei 12/2022, de 30 de juny, que introdueix novetats importants en el tractament fiscal dels plans de pensions, tant individuals com empresarials:

Introducció i pròrroga de mesures fiscals i jurídiques derivades de la crisi a Ucraïna

28 juny 2022|

El passat diumenge es va publicar un reial decret llei pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que consisteixen en la introducció de noves mesures temporals, així com la pròrroga d'altres, ja vigents, fins al 31 de desembre de 2022.

Nova línia de subvencions a la contractació

8 juny 2022|

Recentment s’ha publicat la resolució que obre la convocatòria d’ajuts per a la contractació de treballadors en situació vulnerable.

Nova línia d’avals per a empreses i autònoms

31 maig 2022|

Recentment s'ha publicat un reial decret llei que aprova una nova línia pública d'avals que té com a finalitat cobrir la part corresponent del principal de les noves operacions de finançament concedides per entitats financeres supervisades elegibles a empreses i autònoms, pertanyents a tots els sectors productius amb excepció del sector financer i d’assegurances, que es trobin afectades pels efectes econòmics de la guerra a Ucraïna.

El TJUE augmenta l’abast de les reclamacions per clàusules sòl

19 maig 2022|

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat que és contrària al dret de la Unió l’aplicació de principis processals que restringeixin en el temps la restitució de quantitats indegudament pagades pels consumidors a conseqüència d’una clàusula declarada abusiva.

La carta d’acomiadament per causes econòmiques en empreses d’un grup ha d’informar de la situació de tot el grup

9 maig 2022|

La sentència del Tribunal Suprem de 23 de març passat estableix que una empresa que compti amb diversos centres de treball o que formi part d’un grup empresarial, si desitja acomiadar un treballador per causes econòmiques, ha d’exposar a la carta d’acomiadament la situació econòmica que afecta tot el conjunt de centres de treball o empreses del grup.

Recordatori de la nova normativa de la cadena alimentària

9 maig 2022|

Us recordem que el mes de desembre passat va entrar en vigor la Llei 16/2021, per la qual es va modificar la Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, que introdueix novetats rellevants que afecten les relacions entre operadors que intervenen a la cadena alimentària, des de la producció a la distribució de productes agrícoles o alimentaris, concretament:

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

9 maig 2022|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

El registre horari en format paper

29 abril 2022|

L’Audiència Nacional (AN) qüestiona la validesa del registre horari en format paper.

Normes de cotització a la Seguretat Social 2022

6 abril 2022|

Grup Gestió repassa les normes de cotització a la Seguretat Social per a l'exercici 2022.