BLOG

Desapareix la incapacitació de les persones majors d’edat

28 octubre 2021|

La Llei 8/2021, de 2 de juny, reforma completament el règim de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, partint del reconeixement de la capacitat com a condició inherent de totes les persones.

31 de desembre de 2021: últim dia per anticipar-se a la pujada del valor fiscal dels immobles

25 octubre 2021|

Tal com ja vàrem avançar al nostre blog, la introducció de l’anomenat “valor de referència cadastral” per la Llei 11/2021 anticipava pujades molt importants en les liquidacions dels impostos sobre successions i donacions (ISD), transmissions patrimonials (ITPADJ) i patrimoni (IP); la publicació, el passat 14 d’octubre, dels mòduls de valor mitjà de l’habitatge representatiu, com a primera fase de la fixació de l’esmentat valor de referència, confirma les perspectives apuntades.

Què cal per llogar un pis com a habitatge d’ús turístic?

19 octubre 2021|

La cessió de l’ús d’habitatges orientada al turisme o a estades de curta durada representa una alternativa cada cop més utilitzada per a l’explotació del patrimoni immobiliari. En zones d’elevat atractiu turístic, aquesta modalitat d’arrendament, malgrat els tràmits de formalització i els serveis que ha de prestar l’arrendador (amb el consegüent increment de les despeses associades), pot significar un increment molt notable dels ingressos nets obtinguts.

Nova línia de subvencions per a joves emprenedors

13 octubre 2021|

Recentment s’han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves, quins trets fonamentals descrivim a continuació:

En vigor les noves deduccions per a la millora de l’eficiència energètica

6 octubre 2021|

S'acaba de publicar al BOE el Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten diferents mesures per impulsar l'activitat de rehabilitació residencial en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.

En vigor la puja de l’impost català sobre estades turístiques

4 octubre 2021|

El passat 1 d’octubre de 2021 va entrar en vigor la modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) que estableix l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril.

Noves mesures urgents a nivell laboral

1 octubre 2021|

El Reial decret llei 18/2021 i el Reial decret 817/2021 ens porten novetats importants en l'àmbit laboral, que passem a explicar a continuació:

Actualització ajuts directes Covid-19

17 setembre 2021|

A continuació us fem recordatori d’alguns aspectes rellevants per a totes aquelles empreses que han cobrat o opten a cobrar els ajuts directes a empreses i autònoms previstos al RDL 5/2021 (entre 3.000 i 200.000 euros):

Es prorroguen fins al 31 d’octubre les mesures aplicables als lloguers d’habitatge a causa de la Covid-19

10 setembre 2021|

El govern central ha prorrogat un cop més, mitjançant el  Reial decret-llei 16/2021, la vigència de les mesures dictades en relació amb els arrendaments d’habitatge habitual. Les mesures avui vigents, i que es mantindran fins (com a mínim) al 31 d’octubre d’enguany, són les següents:

Notificacions electròniques dels consells comarcals

6 setembre 2021|

Com ja  vàrem informar al nostre blog en el seu dia, des de finals de l’any 2017, és obligatòria la comunicació electrònica de societats mercantils, professionals i altres agents econòmics relacionats amb les activitats empresarials.

En vigor el nou tribut sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

1 setembre 2021|

El dia 1 de setembre ha entrat en vigor el tribut propi creat per la Generalitat de Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica de què siguin  titulars les persones físiques i jurídiques amb domicili o establiment, oficina o sucursal a Catalunya, que inclogui vehicles enregistrats aquí, excepció feta dels que siguin 100% elèctrics, els vehicles històrics o clàssics, i determinats vehicles afectes a activitats relacionades amb l’administració pública.

Nous ajuts públics per la contractació de determinats treballadors

28 juliol 2021|

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució que obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la contractació de treballadors en risc d’exclusió al mercat laboral. A continuació relacionem els principals trets d’aquests ajuts:

Canvis en la fiscalitat immobiliària. Quina estratègia seguir?

27 juliol 2021|

Una de les novetats més significatives introduïdes per la recent Llei 11/2021 de lluita contra el frau, és la relativa a la introducció de l'anomenat "valor de referència", com a criteri de valoració immobiliària a efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions, impost sobre el patrimoni, i valoració a efectes de transmissió d'accions i participacions d'empreses que posseeixen immobles en el seu balanç.

Nous ajuts a l’oci nocturn a Catalunya

21 juliol 2021|

La recent decisió del Departament de Salut de la Generalitat de tancar temporalment els establiments d’oci nocturn ha provocat que el govern llanci una nova línia d’ajuts per als col·lectius afectats per aquesta mesura, quines bases s’acaben de publicar al DOGC.

Ja es pot demanar l’ampliació de l’ajut Covid per nous beneficiaris

20 juliol 2021|

Com ja vàrem informar en una darrera entrada d’aquest blog, el passat mes de juny es va obrir la convocatòria per la distribució dels ajuts directes per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, procedents dels fons europeus. No obstant, aquestes ajudes tenien una limitació important al seu abast, doncs estaven circumscrits a la realització d’una sèrie d’activitats corresponents a determinats codis CNAE.

El TC declara inconstitucional el confinament decretat pel govern durant l’estat d’alarma

19 juliol 2021|

El dia 14 de juliol es va donar a conèixer la decisió del Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat contra les mesures de limitació de la llibertat ambulatòria establertes pel govern espanyol en el reial decret de 14 de març de 2020, pel qual es declarava l’estat d’alarma a tot el país.

En vigor la nova llei de mesures de prevenció contra el frau fiscal

12 juliol 2021|

El passat 11 de juliol ha entrat en vigor la nova Llei de mesures de prevenció contra el frau fiscal, que portava alguns mesos dissenyant, i filtrant alguns dels seus continguts més rellevant.

Nous ajuts a la innovació i la tecnologia

2 juliol 2021|

La Generalitat de Catalunya ha llançat dos nous programes d'ajuts i subvencions dirigits a empreses catalanes que desenvolupin projectes tecnològics. A continuació, resumim les característiques més rellevants de cada programa:

Nova convocatòria d’ajuts per a afectats per un ERTO o fixos discontinus beneficiaris de l’atur

1 juliol 2021|

Aquest ajut pretén ser un complement de la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2022

1 juliol 2021|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels municipis respectius, les següents:

Els ajuts directes anti-covid, més a prop

16 juny 2021|

Avui s'ha publicat al DOGC l'ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts directes extraordinaris per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Noves mesures urgents. Pròrroga dels ERTO i de les mesures de protecció per desocupació

1 juny 2021|

RDL 11/2021, de 27 maig. Els objectius de la nova norma són prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat, incloses les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses, les mesures extraordinàries en matèria de protecció de desocupació, i aquelles mesures complementàries que eviten acomiadaments i la destrucció de llocs de treball.

Es publica la pròrroga dels ajuts a autònoms Covid-19

31 maig 2021|

Acaba d'entrar el vigor el reial decret llei que prorroga la majoria de les ajudes a les empreses per combatre els efectes del COVID-19, quina vigència ha finalitzat el 31 de maig, i que a continuació resumim: