BLOG

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2024

19 juny 2023|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2024, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa FSE+

19 juny 2023|

S'aproven les bases generals que han de regir la concessió de subvencions per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves d'entre 18 i 29 anys, com a treballadors autònoms.

Entra en vigor la Llei pel dret a l’habitatge

6 juny 2023|

El BOE del 25 de maig publica la nova Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge que, a banda d’un seguit de disposicions relatives a polítiques públiques d’habitatge, en conté d’altres en matèria d’arrendaments d’habitatges i de procediments judicials de desnonament de gran repercussió per a propietaris i arrendataris.

Jubilació demorada: regulació de l’opció mixta del complement de demora

22 maig 2023|

La Llei general de la Seguretat Social reconeix un complement econòmic a la pensió de jubilació quan s’hi accedeixi a una edat superior a l’ordinària.

Novetats en la jubilació de les persones amb discapacitat igual o superior al 45%

22 maig 2023|

El Reial decret 370/2023, de 16 de maig, introdueix noves mesures per a flexibilitzar l'anticipació de la jubilació de les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 45%. Aquesta nova normativa entrarà en vigor l’1 de juny de 2023.

Arriben els tràmits notarials per videoconferència

11 maig 2023|

El BOE del 9 de maig publica la Llei 11/2023, de 8 de maig, que transposa al nostre ordenament jurídic diverses directives de la Unió Europea sobre diferents matèries. Entre les més rellevats hi trobem la modificació de la Llei del notariat a fi d’habilitar la intervenció telemàtica del notari

Noves convocatòries per a l’any 2023 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix.

3 maig 2023|

Amb l'objectiu d'incentivar la participació en aquesta convocatòria d'empreses i centres de formació, es busca [...]

Modificació de les normes de cotització del 2023

3 abril 2023|

La base mínima de cotització passa, amb efectes a l'1/01, de 1.166,70 euros mensuals (38,89 euros al dia) a 1.260,00 euros mensuals (42,00 euros al dia).

Mesures urgents en matèria de pensions (RD llei 2/2023)

28 març 2023|

Aquesta nova norma ens porta una sèrie d’actuacions per a l’ampliació dels drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Entre aquestes mesures destaquen:

Recordatori: els treballadors ja no han de lliurar comunicat mèdic a l’empresa a partir d’abril

27 març 2023|

Els recordem que a partir d'aquest mes d’abril les persones treballadores ja no tenen l’obligació de  lliurar a l’empresa el comunicat mèdic de baixa, alta o confirmació.

Nova obligació per a empreses de més de 50 treballadors: el whistleblowing

14 març 2023|

El BOE de 21 de febrer ha publicat la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Noves situacions d’incapacitat temporal

9 març 2023|

Aquesta llei introdueix noves situacions d’incapacitat temporal, tot modificant la Llei General de la Seguretat Social i el reial decret que regula les prestacions econòmiques del sistema.

Nova convocatòria d’«Ocupació + Transformació» per a treballadors autònoms, microempreses i cooperatives.

21 febrer 2023|

Objecte. L’objecte de l’ajut és oferir suport per al manteniment de l’ocupació amb la compensació [...]

Salari mínim interprofessional 2023 (RD 99/2023)

16 febrer 2023|

El salari mínim interprofessional (SMI) s’incrementa un 8% respecte al del 2022, i queda fixat en 1.080 euros mensuals o 36 euros diaris.

Nou sistema de cotització al règim especial de treballadors autònoms (RETA) – Calendari d’Aplicació

16 febrer 2023|

El passat 1 de gener de 2023 va entrar en vigor el reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (modificat pel reial decret llei 14/2022), pel qual es va crear el nou sistema de cotització pels treballadors autònoms (RETA), basat en un sistema de cotització d’acord amb el rendiment net que posa fi a la lliure elecció de la base de cotització, vigent fins a 31 de desembre de 2022 per aquest col·lectiu.

Incentius a la contractació laboral. Bonificacions a les quotes de la Seguretat Social (RD Llei 1/2023)

18 gener 2023|

Aquesta norma, a més d’incloure noves mesures, pretén la unificació de l’excessiva, fragmentada i dispersa normativa que regulava els incentius a la contractació i altres mesures d’ocupació, mitjançant la creació d’un marc jurídic únic en el qual s’integrin, ordenin i actualitzin tots els incentius.

Índex de Preus de Consum (IPC)

16 gener 2023|

El passat 13 de gener, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar la nota de premsa on es fixa finalment que la variació anual de l’IPC durant el 2022 ha estat del 5,7 %.

A partir de l’abril no caldrà lliurar a l’empresa el comunicat mèdic de baixa

9 gener 2023|

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, l’administració serà la que comunicarà a les empreses que s’han emès comunicats mèdics de baixa, alta o confirmació.

Avís sobre notificacions fraudulentes de l’Agència Tributària

2 gener 2023|

Els informem que s’estan produint campanyes d’enviament de missatges de correu electrònic falsos (phishing) que suplanten la identitat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Resum de mesures anticrisi

30 desembre 2022|

El passat 27 de desembre, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 20/2022 per a pal·liar l’efecte de la inflació i reforçar les mesures de recolzament a les famílies i als sectors econòmics més afectats per la crisi.

Ajuts del Programa de modernització del Comerç

22 desembre 2022|

La convocatòria té la finalitat d’impulsar la competitivitat i la modernització a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

13 desembre 2022|

Amb l’aprovació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular s’incorporen a la normativa espanyola les noves directives europees sobre residus i s’afegeix un nou impost sobre els plàstics d’un sol ús.

En què consistirà l’impost de solidaritat de les grans fortunes?

30 novembre 2022|

El passat dia 24 de novembre el Congrés dels Diputats va aprovar la proposició de llei de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.