photo-1415226581130-91cb7f52f078

La jubilació ens porta un canvi personal i social i ens permet gaudir d’un temps lliure, del que fins ara no havíem disposat, que ens permetrà poder realitzar  viatges de plaer, participar activament en associacions amb fins socials, realitzar nous estudis, etc.

És una etapa que hauríem de poder viure amb plenitud i amb benestar econòmic i per això no està de més, abans que arribi, pensar en els ingressos de què disposarem en acabar la nostra vida laboral.

Una gran majoria d’autònoms estan pagant la quota mínima per estalviar costos, sobretot en els primers anys de l’activitat i en situacions de vaques flaques.  Com pot afectar aquest fet a la pensió de jubilació?

Pagar la quota mínima significa que la base de cotització és mínima i això es reflectirà a la nostra pensió de jubilació.

Per calcular la pensió s’agafaran les bases de cotització dels últims 25 anys. En el 2016 s’agafen 19 anys i cada any que passa, fins a arribar al 2022, s’agafarà un any més.

Per exemple: donat el cas que tinguem els anys necessaris per cobrar el 100% de la pensió, i jubilar-nos a 65 anys,  si hem cotitzat per la base mínima durant tots els anys obtindríem una pensió, a data actual, d’uns 770,00 € bruts.

El més segur és que aquesta pensió de jubilació, per si mateixa, no ens permetrà tenir el mateix nivell de vida actual, sobretot si tenim en compte el constant increment del preu d’aquesta. Per aquest motiu, i per tal de mantenir o millorar-lo, cal prendre una decisió.

Decisió que pot passar per pagar una quota d’autònoms més alta, per incrementar la base de cotització i tenir una pensió més alta, o per iniciar un estalvi (plans de pensions o de jubilació) o per realitzar una inversió que ens complementi els ingressos de la pensió de jubilació de la Seguretat Social.

Si decidim incrementar la cotització a la Seguretat social, cal tenir en compte que, com autònoms, podem incrementar o reduir, dins dels límits establerts,  la base de cotització dues vegades a l’any, sempre que es demani abans del dia 1 de maig, perquè tingui efectes des de l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, perquè tingui efectes des de l’1 de gener de l’any següent.

A més, hem de tenir en compte que els autònoms que l’any vinent facin 47 o més anys i vulguin incrementar la seva base de cotització veuran la seva opció limitada 1.964,70 €.

Sigui quina sigui l’opció que els sembli millor creiem, sobretot a partir del 40 anys,  que cal planificar el nivell d’ingressos que volem tenir durant la jubilació.

Imprimir