La Tresoreria General de la Seguretat Social ha comunicat la imminent obligatorietat d’incorporació dels autònoms a l’Administració Electrònica.

Això vol dir que per relacionar-se amb l’esmentada Administració serà obligatori fer-ho mitjançant medis electrònics.

Per tant, les notificacions es rebran per la SEU ELECTRÒNICA de la Seguretat Social (https://sede.seg-social.gob.es) i qualsevol tràmit també s’haurà de realitzar per aquest medi.

Per poder rebre les notificacions i/o realitzar qualsevol tràmit és necessari que l’autònom disposi d’un certificat digital.

Per a la gent que no està al cas, un certificat digital serveix per identificar-se per internet i permet signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

Per això, es pot dir que un certificat digital dóna una identitat digital enllaçada a una identitat física.

Segons el nivell de seguretat desitjat hi ha dos tipus de suport en els quals es poden allotjar els certificats:

  1. Programari: consisteix en un fitxer programari, que no té suport físic més que el mateix ordinador o servidor on s’instal·la.
  2. Certificat de targeta: es troba allotjat en una targeta (per exemple: el DNI electrònic).
  3. Dispositius USB criptogràfics.

Per seguretat es recomana utilitzar el DNI electrònic. En cas de no tenir instal·lat el certificat en el mateix, es pot obtenir en les oficines de la Policia (les mateixes on s’obté el DNI/Passaport).

En el cas que necessiteu més informació al respecte o voleu autoritzar a Grup Gestió perquè gestioni (consulta i signatura) el servei de les notificacions, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de

Imprimir