Els comerços hauran de cobrar les bosses de plàstic d’un sòl ús que lliurin als clients

La recent Llei catalana de Mesures Fiscals ha introduït una modificació a la normativa autonòmica en matèria de residus, per la qual queda prohibit, des del passat 31 de març, el lliurament al client dels comerços, de manera gratuïta, de bosses de material plàstic amb nanses, tant en cas de venda al propi establiment, com a domicili  (en aquest cas, tant amb nanses com sense elles).

D’acord amb l’anterior, cada comerç que tingui bosses de plàstic a disposició dels clients haurà d’especificar, als seus tiquets de caixa, el preu separat de les bosses lliurades (encara que aquest sigui simbòlic). Aquest preu serà íntegrament percebut per el comerç, i no haurà d’esser objecte de cap ingrés a l’Administració.

S’espera que l’Administració enceti en breu una campanya informativa a clients i comerços sobre aquesta modificació.

Aquesta mesura, que fins ara s’aplicava voluntàriament per certs establiments catalans, i que en breu s’estendrà a la resta de l’Estat, respon a l’aplicació d’una directiva europea al respecte, a fi de contribuir a conscienciar la societat sobre els costos mediambientals del consum d’aquests productes.

Imprimir