14124316_1185754598149719_5134435955683206645_o

Recentment hem tingut ocasió de comprovar que està aflorant la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal, atès que s’ha conegut, que de continuar el ritme actual, la denominada “guardiola de les pensions”, quedarà sense fons l’any 2018.

Evidentment, això no vol dir que les pensions públiques s’hagin d’exhaurir en dos anys, però sí que s’hauran de buscar altres fonts per finançar-les, com ara els Pressupostos Generals de l’Estat. Aquesta circumstància obre la porta en el curt i mig termini a possibles:

  • Retallades en les pensions actuals i futures.
  • Pujades d’impostos.
  • Foment de productes de cobertura privats

En relació a aquest darrer punt, els plans de pensions privats son oferts per entitats de crèdit i asseguradores, i tenen diversos perfils: des dels més conservadors, que garanteixen en tot moment el capital (anomenats Plans de Previsions Assegurats-PPA-), fins als que tenen una gestió més agressiva, però no garanteixen el capital invertit.

La reforma fiscal que va entrar en vigor al 2015 ja preveia fer més atractives les aportacions a plans de pensions privats, flexibilitzant la possibilitat de recuperar els capitals en 10 anys des de la data de l’aportació, sense haver d’acomplir cap més requisit.

A més, no es pot obviar l’avantatjós tractament fiscal que tenen les aportacions a plans de pensions, que disminueixen la renda a tributar a l’IRPF, podent arribar a generar un estalvi fiscal d’un 40% respecte de la quantitat aportada, sempre amb uns determinats límits d’aportació anual per contribuent. Si bé és cert que en el moment del seu rescat, bé sigui en forma de capital o bé en forma de renda, les rendes percebudes tributen a l’IRPF com rendiments del treball, és possible explorar la manera més convenient de percebre les rendes per optimitzar la seva fiscalitat.

Grup Gestió ofereix als seus clients l’assessorament necessari a l’hora de:

  • Valorar la conveniència financera-fiscal de fer aportacions (periòdiques o puntuals) a plans de pensions.
  • Triar el producte més adient al seu perfil.
  • Planificar de cares a futur l’estratègia a seguir perquè el seu rescat resulti el menys onerós possible des del punt de vista fiscal.
  • Fer una gestió activa dels plans de pensions existents, analitzant la possibilitat de fer traspassos de pla en funció de les circumstàncies i necessitats del client.

Ningú pot assegurar com es comportaran les pensions públiques en el futur, doncs es tracta d’un assumpte de profund calat polític i demoscòpic. Però sí que és cert que confiar en una companyia privada solvent com a complement a la seva jubilació, és una decisió més que assenyada, en uns temps en que la incertesa i la volatilitat són el pa de cada dia.

Imprimir