Des de l’any 2012 ha desaparegut la total exempció que existia tradicionalment sobre els premis de loteria, introduint-se un sistema d’exempció parcial, amb un llindar per sobre del qual els esmentats premis han de tributar. A continuació relacionem breument els principals aspectes d’aquest sistema de tributació:

  • Els premis als què resulta d’aplicació aquesta exempció limitada són: Els organitzats per la Societat Estatal de Loteries (per exemple, Loteria Nacional, i per suposat, el sorteig extraordinari de Nadal), i per els òrgans competents de les Comunitats Autònomes (això inclou la Grossa de Nadal, per exemple), així com per la Creu Roja i l’ONCE.
  • La part del premi exempta serà, per l’any 2018, de 10.000 euros per dècim (davant els 2.500 de l’any 2017). Segons la darrera esmena publicada a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, aquest mínim exempt pujarà a 20.000 euros per 2019 (afectarà al proper sorteig de “El Niño”), i de 40.000 euros per 2020 en endavant.
  • En el cas d’un dècim quina titularitat és compartida, a cada premiat li correspondrà l’exempció proporcional a la seva quota de participació al mateix.
  • La tributació per la part del premi no exempta és del 20%.
  • L’aposta mínima perquè sigui d’aplicació aquest sistema de tributació és de 0,50 euros. Per apostes inferiors, el mínim exempt es prorratejarà en funció de l’aposta realitzada en base al mínim de 0,50 euros.

Així, per exemple, per un premi de 100.000 euros amb un sol titular del dècim, la tributació serà:

Premi subjecte a tributació = 100.000 – 10.000 = 90.000 euros

Tributació = 90.000 x 20% = 18.000 euros

Premi net d’impostos a percebre = 100.000-18.000 euros = 82.000 euros

 

La tributació a aplicar sobre la part del premi no exempta es farà efectiva via retenció realitzada per el pagador, de manera que el premiat rebrà el seu premi net d’impostos, i sense que l’hagi de declarar a la declaració de renda de l’any en què l’ha percebut.

Malgrat l’exempció parcial a l’IRPF, cal recordar que els diners obtinguts en aquests premis no estan exempts a l’impost de patrimoni, de manera que, en la mesura en què continuïn al patrimoni del premiat, podrien estar obligats a tributar per l’esmentat impost conforme a la normativa vigent al respecte en cada exercici.

Imprimir