algebra-1238600_1920

L’esborrany de la declaració de la Renda pot ésser una eina molt àgil i eficaç per a certs contribuents, tot i que no deixa de tenir certes deficiències o incorreccions que hem d’esmenar i/o corregir.

Malgrat que es tracta d’una informació generada des de l’Administració Tributaria, és el contribuent l’únic responsable de donar validesa al contingut de la mateixa, per la qual cosa qualsevol contingència que pugui sorgir en un futur, l’haurem d’afrontar, a més dels interessos de demora i les sancions que es derivin de la mateixa.

Mencionem alguns dels errors més freqüents que contenen els esborranys de la renda:

  1. No aplicar la deducció per lloguer de l’habitatge habitual.
  2. No aplicar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual.
  3. No desgravar les quotes dels col·legis professionals i/o sindicats.
  4. Errors en la informació relativa al estat civil, data de naixement, grau de minusvàlua.
  5. No incloure els fills nascuts durant l’any al que correspon la declaració.
  6. No incloure subvencions o ajudes públiques com per exemple, el Pla Pive, de renovació de vehicles.
  7. No deduir la quota d’autònoms en els rendiments de treball.
  8. No incloure les donacions.
  9. No incloure els guanys patrimonials.
  10. No revisar les deduccions autonòmiques.

Segons el sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda, un de cada tres esborranys conté errors o omissions que impedeixen al contribuent beneficiar-se de les reduccions i deduccions fiscals que li pertanyen.

Per tant, és molt important comprovar l’esborrany abans de validar-lo i en cas de dubte, assessorar-se per un professional especialitzat per a no cometre una infracció i ser sancionat.

Recordem que la campanya per presentar la declaració de Renda acaba el pròxim 30 de juny.

Imprimir