Frenada en sec del crèdit al consum després de les alertes del Banc d’Espanya

Les alertes del Banc d’Espanya han produït el seu efecte a les entitats sobre la concessió de crèdit al consum. Després de diversos anys de boom per l’elevada rendibilitat que ofereix aquest tipus de finançament, el sector ha trepitjat el fre per complet. A l’abril el volum de préstec va caure i al maig va experimentar un estancament.

Notícia completa a elEconomista: http://bit.ly/2NCr62c 

El TS dictamina a favor de compatibilitzar sol·licituds de suspensió i ajornament de deutes amb Hisenda

L’Alt Tribunal estima en part el recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals contra el Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació, anul·lant l’apartat 8 de l’article 46. El Suprem entén que la modificació d’aquest apartat 8 suposa un nou supòsit d’inadmissió de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament no contemplat en la Llei general tributària, la qual cosa evidencia l’absència de cobertura legal sobre aquest tema, necessària tal com reconeix l’article 44.2 del reglament.

Notícia completa a Expansión: http://bit.ly/31WbFoz

 

La CNMV llança més de 70 recerques per a evitar una bombolla de criptomonedes

Una de les grans missions de la CNMV és protegir els petits inversors. I les emissions de divises virtuals han estat una de les dianes de l’organisme presidit per Sebastián Albella. El 2018, el vigilant dels mercats va obrir 73 investigacions sobre criptoemissions, per a “conèixer la naturalesa i situació del projecte i, especialment, la naturalesa jurídica dels tokens [un tipus de vals] emesos i la seva venda entre inversors residents a Espanya”, segons l’informe de la CNMV de 2018. Els tribunals recolzen el 87% de les decisions sancionadores del supervisor.

Notícia completa a Invertia: http://bit.ly/2IMdVXZ

 

Hisenda cedeix a la pressió i també retornarà l’IRPF de la maternitat als qui van reclamar sense èxit

La ministra d’Hisenda en funcions, María Jesús Montero, ha avançat aquest dimecres que l’Agència Tributària retornarà l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat abonada des de 2014 als 8.000 contribuents que no podien rebre-la, inclosos els qui van reclamar i van ser rebutjats. El procediment serà igual que la resta: l’Agència Tributària habilitarà un formulari.

Notícia completa a Cinco Días: http://bit.ly/2LJ3dUn

Imprimir