Quins avantatges té tenir contractada una assegurança de Defensa Jurídica complementària a la de RC del cotxe?

Tot propietari d’un vehicle està obligat a tenir una assegurança de responsabilitat civil que, com a mínim, cobreixi aquells danys que pugui provocar a un altre com a conseqüència de la circulació. Tanmateix, poden donar-se circumstàncies en què sorgeixin conflictes amb la nostra mateixa companyia. En aquests moments pot ser fonamental comptar amb una assegurança independent de defensa jurídica que pugui defensar els seus interessos davant l’asseguradora.

Notícia completa a Law&Trends: http://bit.ly/2GhbqeM

 

Els jutges avalen els descomptes en les nòmines per fitxar tard a la feina

L’Audiència Nacional considera que una empresa que ha instal·lat sistemes de control de la jornada pot descomptar de la nòmina dels seus treballadors els minuts de retard que es produeixin en la seva incorporació al seu lloc de treball, sense que els treballadors tinguin dret a què se’ls compensin els retards per altres períodes de treball, ni tan sols quan el conveni fixi una jornada en termes anuals. En una sentència, la sala social de l’Audiència Nacional desestima així una demanda interposada contra Atento per la CGT.

Notícia completa a Cinco Días: http://bit.ly/2XOnZbz

 

Es poden exigir responsabilitats a Renfe pels perjudicis causats durant la vaga?

La vaga de RENFE convocada per CCOO va afectar la circulació de trens arreu d’Espanya, provocant-ne la suspensió de més de 300. El reglament europeu 1371/2007 protegeix els viatgers en cas de cancel·lació o retard dels seus trens. Aquesta norma permet també el rescabalament de les despeses d’allotjament o transport que la cancel·lació o retard del viatge hagués provocat al viatger, i estableix que s’haurà de proveir d’assistència -amb aigua i refrigeris gratuïts, entre altres-, en cas de retard superior a 60 minuts.

Notícia completa a Notícias Jurídicas: http://bit.ly/2XO5XH9

 

Autònoms: és convenient donar-se de baixa durant els mesos d’estiu?

Durant els mesos de juliol i agost, molts professionals per compte propi es plantegen la possibilitat de donar-se de baixa de la Seguretat Social i Hisenda. Si bé és cert que amb aquesta decisió es deixa de pagar la quota mensual d’autònom -benefici directe més clar-, els experts en la matèria no ho recomanen del tot. I és que també existeixen una sèrie de contres, com ara la pèrdua d’algunes ajudes de la Seguretat Social, la impossibilitat de percebre cap ingrés o de deduir despeses com les de l’IVA.

Notícia completa a elEconomista: http://bit.ly/2JNnYvl

Imprimir