Es pot embargar salari a un autònom amb ingressos variables i discontinus?

Els treballadors per compte propi tindran una escala en funció dels seus ingressos nets. La part inembargable també serà el SMI com en els treballadors per compte d’altri.

Igual que amb els salaris o pensions, els ingressos d’activitats econòmiques que es poden embargar han de respectar la inembargabilitat del salari mínim interprofessional i es faran d’acord amb l’escala assenyalada per a aquells en l’article 607 de la LEC.

Notícia completa a invertia.com: https://bit.ly/2L279Aw

 

L’embolic de controlar els horaris de la plantilla amb la nova norma

El pròxim 12 de maig entra en vigor l’obligació que les empreses registrin diàriament la jornada dels seus empleats. Un fitxer ha d’incloure, l’horari concret d’inici i finalització del treball, i haurà d’estar a disposició de l’interessat, els sindicats i la Inspecció de Treball per al control d’abusos.

 

Notícia completa a elpais.com: https://bit.ly/2V0WvxY

 

La Justícia europea admet indemnitzar diferent a fixos i a temporals

La finalització dels contractes per obra o servei, pels que, des del seu inici es preveia la seva fi acabada la tasca per a la que s’havien celebrat, són diferents, des d’un punt de vista jurídic, d’aquells en els que s’extingeix el contracte d’un treballador fix que realitza les mateixes tasques per concórrer causes de producció.

Notícia completa a elEconomista.es: https://bit.ly/2KvL8dq

 

“Els aspectes comptables d’una auditoria suposen un repte per als juristes”

Rafael Jordá és l’autor de “Règim legal de l’activitat d’auditoria a Espanya”. Associat des de setembre de 1997 del Departament Mercantil de l’oficina Garrigues de Múrcia, Legal Today ha volgut parlar amb aquest advocat murcià sobre la seva nova publicació i de l’auditoria.

Notícia completa a legaltoday.com: https://bit.ly/2IIP4Wk

 

El Notari consolida el dret del client hipotecari d’escollir notaria

El Consell General del Notari (CGN) consolida el dret del client hipotecari d’escollir notaria. L’organisme públic va presentar el passat dilluns la nova plataforma tecnològica que utilitzaran els fedataris per adaptar-se a les obligacions legals que estableix la nova Llei de Crèdit Immobiliari, que entrarà en vigor el pròxim 16 de juny.

Notícia completa a Cincodias.com: https://bit.ly/2uSdS5j

 

Imprimir