El reglament sobre el reconeixement de documents públics entre països membres de la UE és aplicable

Des del passat 16 de febrer, serà aplicable el Reglament (UE) 2016/1191 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juny de 2016. L’aplicació del Reglament, obligatòria en tots els seus elements i directament aplicable a cada Estat membre, facilita la lliure circulació dels ciutadans simplificant els requisits de presentació de determinats documents públics en la Unió Europea. L’Administració espanyola no podrà exigir la postil·la d’un document públic expedit en un altre Estat de la Unió Europea dels establerts pel Reglament.

Notícia completa d’Iberley.es: https://bit.ly/2GRdpbM

 

La quota de les hipoteques s’encareix un 4,5% i triplica l’augment dels salaris

Una dècada després de la crisi de 2008, algunes estadístiques tornen a evidenciar excessos en el sector immobiliari.

L’any passat, el cost mensual d’una hipoteca a Espanya va augmentar un 4,5%, segons dades del Col·legi de Registradors. Aquesta situació respon fonamentalment a dos motius: l’encariment del preu de l’habitatge i la recuperació dels tipus d’interès que inclouen els crèdits.

Notícia completad’elmundo.es: https://bit.ly/2SBbuJO

El 98% dels informes d’auditoria sobre els comptes de 2017 ha estat favorable

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va rebre 297 informes d’auditoria sobre els comptes de 2017, procedents de 155 entitats emissores, i de les que se n’ha aconseguit, majoritàriament, una nota positiva.

D’altra banda, el pla de supervisió pels comptes de 2018 conté un acord de prioritats comunes de revisió pels estats financers, en el que les àrees prioritàries sobre les quals se centrarà la revisió es refereixen a les noves normes internacionals de comptabilitat i al desglossament de l’estat d’informació no financera.

Notícia completa d’efeempresas.com: https://bit.ly/2Nxge1R

 

Espanya, el país europeu on es fan més contractes de menys de sis mesos

L’Organització Internacional del Treball (OIT) adverteix que “el ritme de reducció de la desocupació s’alentirà considerablement al 2019”

L’últim informe de l’OIT desvela que, a Espanya, quasi el 27% dels treballadors assalariats tenen un contracte temporal. Però dins d’aquests contractes, els espanyols són els treballadors europeus que tenen més contractes de menys de sis mesos.

Segons les dades, entre 2014 i 2016, l’increment dels treballs temporals es va estancar. Però actualment s’està vivint un nou increment a diversos països europeus. És el cas d’Espanya, on el 2017, els contractes de treball que van durar sis mesos o menys, van representar un 60% de tots els contractes temporals.

Notícia completa de Cincodias.com: https://bit.ly/2GFSgjL

 

 

Imprimir