subvencion

Com cada any, per aquestes dates, el BOE recull les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner, que constitueixen les línies mestres de l’actuació de l’administració tributària en matèria de prevenció del frau fiscal.

Entre les directrius publicades per a aquest any, cal destacar les següents:

 • Intensificar l’ús de les noves tecnologies per a les actuacions de comprovació i investigació, estenent la utilització dels mitjans digitals per a la signatura de les actes d’inspecció.
 • S’arribarà a la plena operativitat dels sistemes d’informació d’operacions transfrontereres, amb l’objectiu de detectar estratègies fiscals agressives.
 • En relació amb les grans empreses i grups fiscals, es posa el focus en el següent:
  • Controls de pagaments, cobraments i operacions de finançament procedents de l’estranger.
  • Revisió de la valoració d’operacions vinculades, tenint en compte les circumstàncies originades per la pandèmia, amb el focus en l’obligació de presentació del Model 232.
  • Comprovació del compliment dels requisits legals exigits per a la integració d’entitats en grups fiscals.
 • Es preveu intensificar l’anàlisi de la residència fiscal de contribuents que figuren com no residents a les bases de dades tributàries, a fi de detectar el possible incompliment d’obligacions tributàries. Especialment, s’apunta a aquelles persones que simulin tenir la seva residència fiscal a l’estranger, a través de les possibilitats que ofereix el big data, a fi de determinar la localització dels seus interessos econòmics i/o personals, així com la investigació de les estructures que possibiliten aquesta simulació.
 • Actuacions revisores del nou Impost sobre Determinats Serveis Digitals prestats per multinacionals (Taxa Google), que ha entrat en vigor el passat mes de gener.
 • Es controlarà l’aplicació de beneficis fiscals en la importació de mercaderies vinculades a la lluita contra la COVID-19.
 • A l’àrea de control del frau en fase recaptatòria, s’intensificaran les actuacions en relació a les sol·licituds d’ajornament sense oferiment de garantia i es realitzarà un seguiment dels deutes ingressats pels deutors després d’un acord de derivació de responsabilitat.

Podeu consultar els detalls del text en el següent enllaç:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1379

Imprimir