Phishing

A mida que incrementem el nostre ús i els avantatges que ens ofereix Internet, el perill de suplantació de la nostra identitat digital (phishing) per utilitzar-la en actes delictius o per accedir als nostres comptes bancaris o informació confidencial també augmenta, convertint-se en un dels principals problemes per les persones i organitzacions que fan ús de la xarxa.

Els missatges fraudulents que podem rebre, empren tota mena d’arguments i sistemes per aconseguir que accedim a llocs web i introduïm les nostres dades d’accés i així quedar enregistrades per fer-ne ús indegut. Els exemples més habituals són correus electrònics com: avisos simulats d’entitats bancàries, enviaments de factures, avisos postals i de missatgeria o documents compartits des de xarxes socials.

Davant aquesta problemàtica, es fa difícil proveir un mètode segur per evitar la suplantació. Des de Grup Gestió proposem una sèrie de recomanacions a l’hora d’obrir aquests correus electrònics sospitosos:

  • Identificar completament QUI ens envia el correu. Si no som capaços de conèixer exactament qui ens envia la informació, per prudència, no accedir a cap enllaç que se’ns ofereixi i encara menys entrar les nostres claus.
  • Rarament cap entitat financera ens demanarà que entrem les nostres credencials per mitjà d’un enllaç d’un correu electrònic. En tot cas, si tenim el dubte, podem esborrar el correu i accedir al seu lloc web que sí sabem és verdader utilitzant un navegador, i si volem estar-ne més segurs, trucar per telèfon prèviament.
  • No obrir fitxers adjunts dels correus electrònics que siguin de formats executables o que puguin executar processos al nostre ordinador (.EXE, .ZIP, .RAR). És una bona pràctica obrir únicament fitxers que siguin de contingut d’únicament lectura o ofimàtics (PDF, JPEG,…).
  • A més de tenir contrasenyes segures, em de comprovar que disposem de les eines informàtiques de prevenció (antivirus, Firewall,…) instal·lades i actualitzades degudament al nostre ordinador.

Si tot i així detectem que algú està utilitzant la nostra identitat digital podem denunciar-ho ja que estem protegits per la Llei, si podem demostrar que s’ha utilitzat informació personal (per exemple, fotografies) o que la suplantació ha estat utilitzada per fer actes delictius.

Imprimir