Fins ara, era una pràctica freqüent que les entitats bancàries obliguessin els seus clients de préstecs hipotecaris a subscriure determinades pòlisses d’assegurança relacionades amb el crèdit concedit -com ara assegurances de la llar o de vida-, així com que oferissin millors condicions al client si contractava les pòlisses comercialitzades per la mateixa prestadora.

En canvi, des de l’entrada en vigor de la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, el passat 16 de juny, les entitats financeres encara podran obligar els seus clients a subscriure aquests tipus de productes, però no a fer-ho amb elles; com tampoc podran cobrar despeses suplementàries o empitjorar les condicions del préstec quan no es contracti l’assegurança amb l’entitat que concedeix la hipoteca .

En conseqüència, el client tindrà una llibertat total per triar amb qui contracta les pòlisses, el que li permetrà comparar el preu que li donin diverses asseguradores i triar la que tingui una millor oferta, així com evitar les denominades “assegurances de prima única finançada”, que s’inclouen al principal del préstec, i que, per tant, meriten interessos. A més, les pòlisses poden traspassar-se de companyia en determinats moments (en general, fins a un mes abans del venciment de la pòlissa, comunicant a la companyia actual la voluntat de no renovar el contracte), de manera que una hipotètica millor oferta un cop contractada l’assegurança inicial, podrà ésser acceptada sense que el banc pugui penalitzar el client, sempre que la pòlissa compleixi amb els requisits que el banc exigeixi al deutor, si és el cas.

Malgrat això, la llei no prohibeix els anomenats “contractes vinculats”, pels quals es milloren les condicions del préstec a canvi de contractar altres productes no obligatoris ni relacionats amb la hipoteca. Però, malgrat la bonificació, es pot arribar a trobar algun producte que compensi per preu o prestacions el que ens ofereix el banc.

Per tant, és una important modificació que fa molt recomanable, a qui hagi de demanar una hipoteca, posar-se abans en mans d’un tècnic d’assegurances per tal de triar la pòlissa més avantatjosa d’entre les moltes que el mercat ofereix.

Imprimir