Obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil

29 juliol 2016|Comptable, Recordatori|

Per norma general, aquest termini màxim per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil correspon al 30 de juliol de l’exercici posterior al què fan referència els mateixos.