Comptable

|Comptable

Urgent: proper venciment de deutes tributaris

28 maig 2020|Comptable|

Com hem anat informant durant aquestes setmanes a la nostra web, aquells deutes amb l’Administració que estiguessin en termini voluntari de pagament abans del passat 18 de març, quedaven suspesos fins el 30 de maig, segons allò establert per el RD-Llei 15/2020.

Obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil

29 juliol 2016|Comptable, Recordatori|

Per norma general, aquest termini màxim per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil correspon al 30 de juliol de l’exercici posterior al què fan referència els mateixos.

Load More Posts