El passat dilluns va entrar en vigor l’Ordre del Ministeri d’Indústria per la qual es desenvolupa el programa de renovació del parc circulant espanyol en l’any 2020 (Pla Renove).

Aquest pla pretén incentivar la compra de vehicles nous o seminous (matriculats amb posterioritat a l’1 de gener de 2020), adquirits a concessionaris o punts de venda situats a Espanya, de manera directa, o bé a través de mecanismes de renting o lísing .

Els ajuts estan adreçats tant a particulars com a empreses de tot tipus. L’import de l’ajut està comprés entre els 300 i els 4.000 euros, amb quantitats addicionals en casos de baixos ingressos.

L’ajut romandrà en vigor fins al 31 de desembre de 2020.

Recordem que els ajuts per aquest concepte estan subjectes a tributació, si bé no així la rebaixa efectiva del preu que correspongui al descompte del concessionari.

Podeu consultar els detalls de l’esmentat pla al següent enllaç:

https://boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12463.pdf

Imprimir