La Generalitat de Catalunya ha llançat dos nous programes d’ajuts i subvencions dirigits a empreses catalanes que desenvolupin projectes tecnològics. A continuació, resumim les característiques més rellevants de cada programa:

PROGRAMA INNOTEC:

 • Objecte: Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO.
 • Tipologia de projectes: Projectes de R+D conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia acreditat TECNIO (sistema d’acreditació públic).
 • Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que com a mínim tinguin 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Pressupost de l’actuació: Entre 50.000 € i 200.000 €.
 • Modalitat d’ajuda: Subvenció entre el 25 i el 100% del pressupost (centres TECNIO).
 • Dotació pressupostària: 1.925.000 € (300.000 € exclusius a economia circular).
 • Termini de sol·licitud: fins a les 14h del 30 de juliol de 2021.

Podeu consultar les bases al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8431/1857089.pdf

EMPRESES EMERGENTS AMB TECNOLOGIA PRÒPIA:

 • Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d’start-ups tecnològiques.
 • Beneficiaris: Start-ups de màxim 18 mesos de vida, amb tecnologia pròpia.
 • Tipologia de projectes: Actuacions contingudes en el pla d’empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.
 • Pressupost de l’actuació: Mínim 100.000 €.
 • Modalitat d’ajuda: Ajuda econòmica (subvenció del 74% amb un màxim de 74.000 €) i ajuda en espècie (assessorament d’un consell assessor).
 • Dotació pressupostària: 1.875.000 €
 • Termini de sol·licitud: fins a les 14h del 28 de juliol de 2021.

Podeu consultar les bases al següent enllaç:

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/innovacio/1-innovacio-empresarial-rd/innotec/bases-innotec-startup-capital.pdf[/fusion_text]

Imprimir