Recentment s’ha publicat la resolució que obre la convocatòria d’ajuts per a la contractació de treballadors en situació vulnerable.

Aquest programa  subvenciona les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat  durant l’any 2022, a jornada completa, amb un mínim de 6 mesos alguna de les persones següents:

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament certificat per l’administració pública competent.
  • Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció (EI) que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les esmentades empreses. L’interval entre la finalització del contracte amb l’empresa d’inserció i el de l’inici amb l’empresa ordinària no pot ser superior a 3 mesos.
  • Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (RGC) en el moment de la contractació.

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional.

La presentació de sol·licituds d’ajut per a aquesta convocatòria es farà de forma telemàtica pel Canal Empresa.

(http://canalempresa.gencat.cat)

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 2 de juny de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el 30 de setembre de 2022 a les 15:00 hores.

Podeu accedir a la resolució en aquest enllaç.

Imprimir