Sovint les nostres empreses incorren en despeses a l’estranger que comporten el pagament de quotes d’IVA de tercers països que no es poden desgravar a les nostres declaracions d’IVA periòdiques (model 303).

Per això, per respectar el principi de neutralitat de l’impost existeix un mecanisme que permet als empresaris establerts a la Unió Europea sol·licitar directament la devolució de les quotes suportades a les hisendes d’origen, sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits:

 • Que l’IVA suportat a l’estranger hagués estat deduïble a Espanya (despesa afecta a l’activitat empresarial, com ara assistència a fires, transports de mercaderies, etc.) i en la mateixa mesura en què la nostra activitat tingui dret a deducció de les quotes d’IVA suportat (no es podria reclamar, per exemple, l’IVA suportat a l’estranger per un professional de la medicina).
 • Que les quotes d’IVA s’hagin suportat a algun país de la Unió Europea o, fora d’aquest àmbit, a algun dels països amb què Espanya té convenis al respecte (actualment, el Canadà, Israel, el Japó, Mònaco, Noruega i Suïssa).
 • Que l’import quina devolució se sol·licita sigui superior a 50 euros anuals.
 • Que la devolució se sol·liciti mitjançant el procediment adequat:
  • Davant de l’Agència Tributària espanyola, a través del model 360, al qual s’hi haurà d’adjuntar una còpia de les factures quina devolució de quotes se sol·licita.
  • El termini i periodicitat de presentació del model 360 és:
   • Si l’import de la quota suportada és superior a 400 euros, la sol·licitud es referirà a períodes trimestrals.
   • En cas que sigui inferior, la sol·licitud es realitzarà per períodes anuals.
   • La sol·licitud s’haurà de presentar abans del 30 de setembre de l’any posterior a aquell en què es varen suportar les quotes, de manera que el proper 30 de setembre finalitza el termini per demanar la devolució de les quotes suportades corresponents a l’exercici 2019.
Imprimir