boe

Des de que, a finals de la segona setmana del març es van començar a aplicar mesures relatives a la crisi sanitària del COVID-19, s’han succeït les normes i circulars interpretatives en relació a l’aplicació de les mateixes, que tenen abast en diferents àmbits empresarials, i de les quals us hem anat informant oportunament. A continuació fem un recull de les més destacades:

 • RD 463/2020 (14/03/2020): Declaració de l’estat d’alarma
  • Suspensió forçosa de determinades activitats (escolars, hostaleria, etc)
  • Confinament obligatori de la població, amb excepcions.
  • Suspensió procediments administratius.
 • RD- llei 7/2020 (19/03/2020): Mesures urgents COVID-19 (estatal)
  • Flexibilització dels ajornaments de deute tributari, en quant als deutes objecte d’ajornament, els terminis i els interessos de demora.
  • Ampliació de les línies de finançament públic per el sector turístic
  • Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors del sector turístic.
 • RD-llei 8/2020 (19/03/2020): Mesures urgents COVID-19 (estatal)
  • Agilització i flexibilització dels ERTE’s per força major i causes objectives.
  • Interrupció / ajornament terminis voluntaris de pagament d’impostos
  • Prestació extraordinària per autònoms (força major o davallada ingressos)
  • Línia avals públics i ampliació línies ICO
  • Moratòria pagament hipoteca col·lectius vulnerables
 • RD-llei 9/2020 (27/03/2020): Mesures complementàries en l´àmbit laboral per el COVID-19
  • Interrupció còmput contractes temporals
  •  Enfortiment i agilització accés a prestacions per desocupació
  • Prohibició dels acomiadaments per causa de la crisi sanitària
  •  Limitació durada ERTES vinculada a la duració de l’estat d’alarma
 • Decret – Llei 7/2020 (18/03/2020): Mesures urgents COVID 19 (Generalitat)
  • Suspensió terminis liquidació i pagament tributs propis i cedits a Catalunya
  • Aprovació ajut variable autònoms (a l’espera de conèixer més detalls)
 • RD- Llei 10/2020 (29/03/2020): Paralització d’activitats no essencials
  • Prohibició de treballar als empleats de sectors no essencials (i consideració de les hores no treballades com permís retribuït recuperable)
  • Necessitat de declaració responsable de l’empresa per acudir al lloc de treball.

No obstant, malgrat l’abundància de textos normatius, l’excepcionalitat de la situació deixa molts interrogants encara oberts, i que possiblement seran resolts per la jurisprudència, com ara si es manté la obligatorietat de satisfer les rendes de lloguer, així com matisos relatius a les normes ja aprovades que, com és lògic, no recullen tota la casuística possible.

Són (i seran) temps complexes, en què serà necessari el recolzament amb professionals per garantir la continuïtat de molts negocis, en una situació que s’agreuja dia rere dia, i quines conseqüències, al menys en el curt i mig termini, són molt difícils de predir.

Imprimir