El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el tràmit d’informació pública per a delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i on s’aplicaran les mesures de limitació de les rendes de lloguer que preveu la llei estatal pel dret a l’habitatge i que us explicàvem aquí.

La declaració afecta 140 municipis (que representen un 80,6% de la població de Catalunya) on l’oferta d’habitatge assequible és insuficient i que compleixen els requisits que marca la llei per a implementar les mesures de contenció de rendes. Entre aquests municipis s’hi troben les quatre capitals de província, i la pràctica totalitat dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. De la província de Girona s’hi inclouen els següents: Banyoles, La Bisbal d’Empordà, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Porqueres, Puigcerdà, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Sarrià de Ter.

Des de la publicació al DOGC de l’anunci d’informació pública el dia 22 de juny s’ha obert un període de 20 dies en què qualsevol persona física o jurídica pot presentar al·legacions. Un cop finalitzat el termini, es respondran les al·legacions i s’aprovarà definitivament la declaració d’àrea residencial tensionada.

A partir d’aquesta declaració seran aplicables les limitacions a la renda de lloguer a les zones afectades. Així:

  1. Pels petits propietaris, la renda dels nous contractes no podrà superar l’última renda de contracte d’arrendament que hagués estat vigent sobre el mateix habitatge els últims 5 anys.
  2. Pels grans tenidors, la renda inicial del contracte tampoc podrà excedir l’índex de referència del preu dels lloguers que tingui aprovat la Generalitat de Catalunya per a la zona de què es tracti.

La declaració de zona de mercat residencial tensionat tindrà una durada de tres anys i podrà prorrogar-se per períodes anuals seguint el mateix procediment.

Per això, si som propietaris d’un habitatge de lloguer en un dels municipis esmentats, cal que tinguem present que, un cop sigui ferma la declaració de zona tensionada restarem limitats per la renda actual en qualsevol contracte que celebrem en el futur; i, si s’ha extingit un arrendament anterior i tenim en perspectiva la signatura d’un nou contracte, hem de considerar la conveniència de celebrar-lo abans que la declaració del nostre municipi com a zona de mercat residencial tensionat sigui definitiva.

Imprimir