La recent decisió del Departament de Salut de la Generalitat de tancar temporalment els establiments d’oci nocturn ha provocat que el govern llanci una nova línia d’ajuts per als col·lectius afectats per aquesta mesura, quines bases s’acaben de publicar al DOGC.

Les característiques principals d’aquests ajuts són les següents:

  • Beneficiaris: Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, obligats a tancar per la recent Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, com ara bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes.
  • Quantia: aportació única amb una quantia màxima de:
    • 8.000 eurosper a establiments de menys de 10 treballadors.
    • 30.000 eurosper a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
    • 50.000 eurosper a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.
  •  Presentació: telemàtica, amb certificat digital.
  • Termini: per internet, del 23 de juliol a les 9 h i fins el 30 de juliol a les 14 h.

Igualment, cal recordar que la suspensió de l’activitat de l’oci nocturn permet als titulars de negocis dedicats a aquest sector acollir-se a la prestació extraordinària prevista a l’article 6 del Reial decret 11/2021, pels casos de suspensió de l’activitat dictada per l’autoritat, i de la qual vàrem informar en aquest blog (veure enllaç aquí).

Imprimir