Consultoria

|Consultoria

Com actuar en cas de deteriorament patrimonial de la nostra societat

30 octubre 2017|Consultoria|

En moltes ocasions ens trobem que les nostres societats han patit un deteriorament patrimonial significatiu, degut a pèrdues comptables.

Préstecs entre particulars: com preparar-los correctament?

2 octubre 2017|Consultoria|

Si tenim pensat demanar-li diners prestats a un amic o un familiar, donat el caràcter d’aquestes relacions, podem tenir la temptació de fer servir mètodes “informals”, si bé hem de tenir cura ja que, apart de hipotètics problemes futurs entre les parts contractants, Hisenda pot extreure conseqüències fiscals en considerar que s’ha intentat eludir tributació.

La importància de valorar alternatives d’inversió

2 maig 2017|Consultoria, Assegurances|

Des de fa uns mesos, ens trobem amb una situació certament atípica als mercats financers europeus. Mentre els tipus d’interés a l’Eurozona es mantenen a zero, i l’euríbor en negatiu, la inflació comença a repuntar notablement, situant-se al voltant del 2% a la Zona Euro, i del 3% a Espanya, després d’un prolongat període de deflació.

Què són les SICAV?

19 setembre 2016|Consultoria|

Les societats d’inversió de capital variable, més conegudes per les sigles SICAV, són una figura d’inversió col·lectiva que negocia amb valors mobiliaris (per exemple, accions de societats), per tal d’oferir als seus partícips rendiments i plusvàlues derivats dels mateixos.

Què podem fer amb les societats civils i comunitats de béns?

4 abril 2016|Consultoria|

Des de gener ja s'aplica el règim de tributació de les societats civils. Tot i ser una norma aprovada des de fa més d’un any, n’hem conegut els detalls amb comptagotes i poc temps abans de la seva entrada en vigor. Fins i tot avui romanen no poques incerteses.

Load More Posts