Consultoria

|Consultoria

BREXIT: conseqüències fiscals i comercials

14 febrer 2020|Consultoria|

Des del passat 1 de febrer, el Regne Unit ha materialitzat la seva sortida de la Unió Europea. Això vol dir que les operacions amb aquest país tindran la mateixa consideració que les fetes amb qualsevol altre extern a l’espai comunitari.

Pèrdues: podem treure’n profit?

10 setembre 2019|Consultoria|

En el món empresarial, i en menor mesura, a les nostres finances personals, sovint ens trobem amb projectes o situacions que donen lloc a pèrdues econòmiques, que en molts casos són inherents als riscos que tot empresari ha d’assumir si vol mantenir i fer créixer el seu negoci, o que els particulars assumeixen també per evitar que el valor del seu patrimoni declini.

Nous ajuts pel foment de la inversió i la industrialització

5 abril 2019|Consultoria, Gestoria|

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar al seu Diari Oficial dues ordres aprovant les bases per la concessió de sengles línies d’ajuts que pretenen fomentar la inversió productiva al sector industrial català.

Què fer quan les pensions estan en entredit

22 octubre 2018|Consultoria|

Fa ja algun temps que la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal està assolint nivells socialment elevats, sobretot a mesura que anem coneixent que la denominada “guardiola de les pensions” està a punt d’exhaurir-se.

Les societats holding en la planificació del patrimoni familiar

27 setembre 2018|Consultoria|

En moltes ocasions ens trobem grups empresarials familiars que es materialitzen en diverses societats, cadascuna de les quals desenvolupa un negoci diferent, i que estan controlades per les mateixes persones.

Pas endavant al règim sancionador de la normativa de protecció de dades

19 setembre 2018|Consultoria|

La normativa europea de protecció de dades no disposava, fins ara, d’un règim general de les infraccions i sancions derivades del seu incompliment, ja que el Reglament europeu, si bé establia les sancions per incompliment de la normativa, deixava el disseny de l’esmentat marc al criteri de cada país.

Línia de finançament ICO – IDAE sector Hostaleria per a l’Eficiència Energètica 2017 – 2018

23 maig 2018|Consultoria|

Pla Renove d'estalvi i eficiència energètica en instal·lacions d'hostaleria destinat a millorar els consums energètics de la petita i mitja empresa del sector de l'hostaleria.

Impost de Patrimoni i Impost de Successions i Donacions: els grans desconeguts

3 abril 2018|Consultoria, Fiscal|

Sovint prestem molta atenció a l’impost sobre la renda, al de societats o a l’I.V.A; bé sigui perquè són els que més pareixen en els mitjans de comunicació, bé sigui perquè són els impostos que hem de liquidar periòdicament; però el cert és que n’hi ha d’altres que no per ser menys  “mediàtics”, són menys significatius.

Com actuar en cas de deteriorament patrimonial de la nostra societat

30 octubre 2017|Consultoria|

En moltes ocasions ens trobem que les nostres societats han patit un deteriorament patrimonial significatiu, degut a pèrdues comptables.

Préstecs entre particulars: com preparar-los correctament?

2 octubre 2017|Consultoria|

Si tenim pensat demanar-li diners prestats a un amic o un familiar, donat el caràcter d’aquestes relacions, podem tenir la temptació de fer servir mètodes “informals”, si bé hem de tenir cura ja que, apart de hipotètics problemes futurs entre les parts contractants, Hisenda pot extreure conseqüències fiscals en considerar que s’ha intentat eludir tributació.

Load More Posts