moon

About moon

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far moon has created 454 blog entries.

EL TJUE ES TORNA A PRONUNCIAR SOBRE L’IRPH

24 juliol 2023|Advocats|

El dia 13 de juliol es va afegir un nou capítol al periple judicial de la clàusula de referència a l’IRPH dels préstecs hipotecaris a interès variable.

Hisenda actualitza a 0,26 € per quilòmetre la quantia exempta a l’IRPF per despeses de desplaçament

21 juliol 2023|Fiscal|

A partir del 17 de juliol de 2023 entra en vigor l'Ordre HFP/792/2023 relativa a les despeses de locomoció exemptes de tributar a l'IRPF, que exclou de gravamen la quantitat que resulti de multiplicar 0,26 euros pel número de quilòmetres recorreguts, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, més les despeses de peatge i aparcament que també es justifiquin adequadament.

Participació de les persones treballadores en les eleccions al congrés dels diputats i al senat del 23 de juliol de 2023

11 juliol 2023|Laboral|

El diumenge dia 23 de juliol de 2023 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís, sempre que l’horari coincideixi totalment o parcialment amb el dels col·legis electorals. També s'haurà de concedir a les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral, d’interventors o d’apoderats i a les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir del dret de sufragi.

Nous permisos i drets laborals (RD llei 5/2023, del 28 juny)

3 juliol 2023|Laboral|

El RD llei 5/2023 dedica el seu llibre segon a la transposició de la Directiva UE 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

El Govern prorroga la rebaixa de l’IVA dels aliments entre altres mesures

3 juliol 2023|Fiscal|

En data 27 de juny, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei de pròrroga de determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, en el qual s’estenen fins al 31 de desembre de 2023 les següents mesures amb la finalitat d’abaratir el cost de la vida i rebaixar la inflació

El Govern català inicia els tràmits per a la declaració d’àrees de mercat residencia tensionat

3 juliol 2023|Advocats|

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el tràmit d’informació pública per a delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i on s’aplicaran les mesures de limitació de les rendes de lloguer que preveu la llei estatal pel dret a l’habitatge i que us explicàvem aquí.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2024

19 juny 2023|Laboral|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2024, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa FSE+

19 juny 2023|Laboral|

S'aproven les bases generals que han de regir la concessió de subvencions per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves d'entre 18 i 29 anys, com a treballadors autònoms.

Entra en vigor la Llei pel dret a l’habitatge

6 juny 2023|Advocats|

El BOE del 25 de maig publica la nova Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge que, a banda d’un seguit de disposicions relatives a polítiques públiques d’habitatge, en conté d’altres en matèria d’arrendaments d’habitatges i de procediments judicials de desnonament de gran repercussió per a propietaris i arrendataris.

Jubilació demorada: regulació de l’opció mixta del complement de demora

22 maig 2023|Laboral|

La Llei general de la Seguretat Social reconeix un complement econòmic a la pensió de jubilació quan s’hi accedeixi a una edat superior a l’ordinària.

Load More Posts