BLOG

Notícies destacades – Setmana del 15/02/2019

15 febrer 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 15 de febrer del 2019.

Notificacions de la Inspecció Territorial de Treball de Girona per via electrònica

13 febrer 2019|

La Inspecció de Treball de Girona ens ha comunicat, per tal de fer-ho extensiu als nostres clients, en tant que subjectes obligats a rebre les notificacions per via electrònica.

Notícies destacades – Setmana del 01/02/2019

1 febrer 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 01 de febrer del 2019.

Hola i adéu a la reforma dels arrendaments

24 gener 2019|

El passat 22 de gener el Congrés dels Diputats va derogar el Reial decret-llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Novetats laborals i fiscals 2019 II

23 gener 2019|

Els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 varen incloure un tram ampliat de la deducció per maternitat. Cotització durant la situació d'incapacitat temporal a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica.

Notícies destacades – Setmana del 21/01/2019

21 gener 2019|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 21 de gener del 2019.

Mesures laborals urgents i altres mesures en vigor pel 2019

9 gener 2019|

El Reial Decret-Llei publicat al BOE del 29 de desembre de 2018 ens porta una sèrie de noves mesures laborals, entre altres.

Reformes en la llei de arrendament

7 gener 2019|

El proppassat dia 19 de desembre entrava en vigor el reial decret-llei 24/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que pretén dinamitzar l’arrendament destinat a habitatge sota la premissa de reforçar la posició contractual de l’arrendatari i augmentar l’oferta d’habitatge en lloguer.

La jubilació parcial, amb simultània formalització de contracte de relleu, com a mesura de foment de la competitivitat industrial

19 desembre 2018|

El Reial Decret-llei de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç, publicat el 8/12, aborda els aspectes més inajornables que afecten la competitivitat del sector industrial, com la regulació del contracte de relleu per adaptar-lo a la singularitat de la indústria manufacturera.

Notícies destacades – Setmana del 10/12/2018

14 desembre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 10 de desembre del 2018.

La fiscalitat dels premis de loteria

11 desembre 2018|

Des de l’any 2012 ha desaparegut la total exempció que existia tradicionalment sobre els premis de loteria, introduint-se un sistema d’exempció parcial, amb un llindar per sobre del qual els esmentats premis han de tributar.

Ja està operatiu el formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF per les prestacions de maternitat/paternitat

5 desembre 2018|

Des del passat dilluns a la tarda està disponible, a la web de l’Agència Tributària, el formulari que permet reclamar l’IRPF pagat per les esmentades prestacions.

Adaptació del pla general comptable de les societats cotitzades a la legislació de la UE

29 novembre 2018|

El passat any 2017 l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va començar la modificació del Pla General de Comptabilitat (PGC) i les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NFCAC) per arribar a l’adequada homogeneïtzació de la normativa comptable espanyola amb les normes internacionals.

Notícies destacades – Setmana del 26/11/2018

26 novembre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 26 de novembre del 2018.

Assegurança de baixa laboral (ILT)

20 novembre 2018|

L’assegurança de baixa laboral està adreçada a qualsevol persona que desenvolupi una activitat laboral o professional pel seu compte, -professions liberals, freelancei autònoms-, que desitgi complementar les prestacions mutuals o públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident.

Què ens porta el decret que modifica la tributació de les hipoteques?

13 novembre 2018|

La modificació va entrar en vigor el 10 de novembre i s'aplicarà a les hipoteques atorgades a partir d'aquest moment, a partir del qual serà la banca la que pagui aquest tribut i no els ciutadans quan es formalitzi un préstec amb garantia hipotecària.

Notícies destacades – Setmana del 09/11/2018

9 novembre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 09 de novembre del 2018.

Obligatorietat d’estar al sistema de notificacions electròniques de l’agència tributària catalana

8 novembre 2018|

Des del passat 2 d’octubre de 2018, els següents contribuents estaran obligatsa rebre totes les notificacions per part de  l’Agència Tributaria Catalana

Compte enrere per optimitzar el cobrament d’un pla de pensions

1 novembre 2018|

Per  aquelles persones que s’hagin jubilat, i que encara no hagin rescatat, en forma de capital, el seu pla de pensions, han de tenir en compte que poden gaudir d’una reducció del 40% per la part rescatada corresponent a aportacions realitzades fins 31/12/2006.

Notícies destacades – Setmana del 26/10/2018

26 octubre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 26 d'octubre del 2018.

Què fer quan les pensions estan en entredit

22 octubre 2018|

Fa ja algun temps que la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal està assolint nivells socialment elevats, sobretot a mesura que anem coneixent que la denominada “guardiola de les pensions” està a punt d’exhaurir-se.

Qui està obligat a complir amb el nou Reglament de Protecció de Dades?

17 octubre 2018|

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor la aplicació del nou RGPD i després de quatre mesos de la plena aplicació encara hi ha qui es pregunta si està obligat a cumplir amb el nou Reglament de Protecció de Dades?

Notícies destacades – Setmana del 15/10/2018

15 octubre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 15 d'octubre del 2018.