BLOG

Grup Gestió a La Vanguardia en motiu del 40è aniversari

16 març 2021|

Aquest diumenge el Grup Gestió ha estat protagonista a la secció d'economia de La Vanguardia en motiu del 40è aniversari.

Publicada la línia d’ajuts governamentals per fer front a la crisi del covid-19

15 març 2021|

El dissabte passat va sortir publicada la darrera bateria de mesures extraordinàries en la lluita contra les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària, i que consta de cinc pilars fonamentals:

Reforma a l’IVA de les vendes a distància per al pròxim 1 de juliol

15 març 2021|

El proper 1 de juliol entrarà en vigor la nova normativa comunitària, a efectes de l’IVA, relativa a la localització de les vendes electròniques (e-commerce). Aquesta reforma, que ja es va ajornar sis mesos per causa de la crisi sanitària, té les següents característiques:

EMPRESA FAMILIAR 360º – Creem estratègies pel present per assegurar el futur

11 març 2021|

Els estudis confirmen que només el 30% de les empreses familiars passen a la segona generació. Aquesta realitat precisa de professionals preparats per liderar el procés de successió amb èxit. A GRUP GESTIÓ sabem com fer-ho possible.

Nou règim sancionador per la manca de dipòsit de comptes anuals

8 març 2021|

Cada any, abans del 30 de juliol, totes les societats mercantils han de dipositar els comptes anuals de l’exercici anterior al registre mercantil de la província corresponent al seu domicili social. És a dir, el proper 30 de juliol finalitza el termini per a presentar els comptes de l’exercici 2020.

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

18 febrer 2021|

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys en situació d'atur.

Les noves prestacions per tancament o reducció de l’activitat

11 febrer 2021|

Degut a la prolongació de les darreres restriccions a la mobilitat i l’activitat econòmica s’introdueixen prestacions adreçades a autònoms, individuals i societaris, similars a les que es varen dissenyar per la primera onada de la COVID-19, fa prop d’un any.

Publicats al DOGC els ajuts extraordinaris per autònoms i PIMES

10 febrer 2021|

El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla d’ajuts directes per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19.  Les bases corresponents als ajuts més representatius ja han estat publicades al DOGC, i d’altres estan pendent de publicació per conèixer-ne més detalls.

Què representa la darrera pujada de l’impost sobre successions?

8 febrer 2021|

Com vàrem explicar-los en el seu moment, el passat 1 de maig de 2020 varen entrar en vigor les mesures fiscals derivades de l'aprovació dels pressupostos generals per a l'esmentat any, entre les quals hi havia diverses modificacions respecte de l'Impost sobre Successions.

Publicat el pla de control tributari i duaner

4 febrer 2021|

Com cada any, per aquestes dates, el BOE recull les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner, que constitueixen les línies mestres de l'actuació de l'administració tributària en matèria de prevenció del frau fiscal.

Instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021

2 febrer 2021|

Les instruccions publicades el 29 de gener ens concreten, entre altres punts, la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

Reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

27 gener 2021|

El nou Reial decret llei 2/2021 contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021.

Crisi sanitària i valoració d’estoc

26 gener 2021|

La crisi sanitària provocada per la COVID-19, paral·lelament amb les mesures adoptades por les diferents administracions, ha afectat en major o menor mesura els nivells de producció i venda. Per aquest motiu, si ens dediquem al comerç o a la producció de determinats productes, la nostra empresa haurà de valorar si la situació generada ha repercutit en la valoració de les seves matèries primeres o productes acabats, degut a múltiples causes, com ara:

La Generalitat activa la línia d’ajuts de 15 milions d’euros per als comerços obligats a tancar per la Covid-19

22 gener 2021|

Ahir es varen publicar al DOGC les bases del nou ajut adreçat al comerç obligat a tancar amb motiu de les darreres restriccions derivades de la crisi sanitària a Catalunya, que s’havien d’estendre fins el 24 de gener, però que finalment es prorrogaran durant dues setmanes més.

Com poden afectar les pèrdues de l’exercici a les obligacions de l’administrador societari?

18 gener 2021|

Ara que hem acabat l’exercici 2020, potser ens plantegem si les pèrdues que han patit les empreses —en molts casos ocasionades per la crisi del COVID-19— poden tenir repercussió en les obligacions de l’administrador societari de restablir l’equilibri patrimonial de la societat.

Els beneficis fiscals del reconeixement de discapacitat

7 gener 2021|

L’existència  d’una discapacitat comporta, en no poques ocasions, dificultats en el dia a dia que incrementen el cost de la vida dels qui la pateixen i poden disminuir la seva capacitat per obtenir ingressos. És per això que el legislador ha previst variats mecanismes en forma d’incentius per tal d’ajudar a aquelles persones que acreditin, mitjançant el corresponent certificat oficial emès per la Generalitat de Catalunya, cert grau de discapacitat, que generalment haurà de ser igual o superior al 33%, per poder-se acollir als esmentats incentius.

Els Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 i altres canvis normatius en l’àmbit laboral

4 gener 2021|

Resum dels aspectes més rellevants en matèria laboral dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, i recull d'altres mesures rellevants.

Mesures fiscals dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021

4 gener 2021|

El passat 31 de desembre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, quines principals mesures fiscals i altres d'interès, descrivim a continuació:

Nou compte corrent únic per les 4 unitats de recaptació executiva de la província de Girona

4 gener 2021|

La Tresoreria General de la Seguretat Social ens ha comunicat el tancament, a partir de gener de 2021, dels comptes bancaris de les Unitats de Recaptació Executiva en les quals fins ara s'havien de realitzar els ingressos dels deutes en matèria de Seguretat Social que hagin contret les empreses i autònoms, que es trobin en via executiva, així com qualsevol altre en compliment d'una actuació executiva.

Moratòria en el pagament de quota mitjançant ajornament amb la Seguretat Social

4 gener 2021|

Les empreses i els treballadors per compte propi, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta que es meritin:

Mesures de recolzament al sector turístic, hostaleria i comerç

23 desembre 2020|

Avui s’han publicat al BOE mesures urgents de suport al sector turístic, hostaleria i comerç per causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Plenitud d’efectes de la sortida del Regne Unit de la UE (Brexit)

16 desembre 2020|

El proper 31 de desembre finalitzarà el termini transitori previst a l’acord del BREXIT, durant el qual es prolongava per l’any 2020 el tractament de les operacions amb el Regne Unit com si fossin realitzades amb qualsevol estat membre de la UE.

Segona oportunitat: els jutjats perdonen també el deute públic

14 desembre 2020|

El principal escull per a la plena efectivitat del règim de la segona oportunitat a Espanya sempre ha estat que, a diferència d’altres països del nostre entorn, l’exoneració dels deutes no abastava sempre el deute públic (principalment crèdits tributaris i de la Seguretat Social).