BLOG

Podem recuperar l’IVA pagat a l’estranger?

18 setembre 2020|

Sovint les nostres empreses incorren en despeses a l’estranger que comporten el pagament de quotes d’IVA de tercers països que no es poden desgravar a les nostres declaracions d’IVA periòdiques (model 303).

Hisenda aclareix quin és el període durant el qual s’han de conservar els documents relacionats amb l’activitat empresarial

24 agost 2020|

Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil comptable, en cas d’inversions), la recent doctrina del TEAC, interpretant els corresponents preceptes de la Llei General Tributària, estableix que, en el cas d’empresaris, Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte per la conservació dels documents relacionats amb l’activitat

Aplicació XML SEPE

6 agost 2020|

L'aplicació funciona només sobre Windows. Es descarregarà un fitxer .zip que conté l'aplicació. Clica aquí [...]

Propera finalització del termini sense interessos dels ajornaments especials COVID-19

4 agost 2020|

Tal com vàrem informar en el seu dia en aquest blog, una de les mesures previstes per l’Estat durant la crisi sanitària dels darrers mesos va esser la concessió d’ajornaments de pagament, fonamentalment aplicables als impostos corresponents al primer trimestre (a presentar durant el mes d’abril), per empreses amb facturació inferior a 6.010.121,04 euros.

Ja es poden demanar els ajuts pel reinici de l’activitat Post-Covid 19

31 juliol 2020|

Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria de la subvenció a fons perdut per al manteniment d’ocupació a microempreses i autònoms afectats per el COVID-19

Com evitar que Hisenda m’enviï notificacions durant les vacances?

24 juliol 2020|

Els contribuents que estan donats d’alta a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) i reben les seves notificacions d’Hisenda per via telemàtica -ja sigui de manera obligatòria o voluntària- poden sol·licitar, a través del web de l’Agència Tributària, un total de 30 dies a l’any durant els quals Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

L’empresa familiar davant l’escenari d’increment de la pressió fiscal

24 juliol 2020|

Les mesures impositives ja promulgades o anunciades durant el present any (fonamentalment tributs propis i cedits de la Generalitat), juntament amb les més que probables pujades d’impostos estatals, fan necessari que els empresaris revisin la seva planificació fiscal per, tot fent-la compatible amb els objectius econòmics i familiars, minimitzar l’impacte fiscal d’aquesta pujada.

Nova línia de finançament ICF per entitats esportives

23 juliol 2020|

Recentment s’han publicat les bases, restant pendent la publicació de la convocatòria, per la nova línia d’ajuts de l’Institut Català de Finances (ICF) destinada a finançar les entitats esportives amb problemes financers transitoris derivats de la crisi de la COVID-19.

El TJUE obliga els bancs a restituir les despeses de constitució de la hipoteca

21 juliol 2020|

En la seva sentència de 16 de juliol de 2020, la Sala Quarta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) torna a pronunciar-se en contra de les pràctiques de les entitats bancàries espanyoles i a desautoritzar el Tribunal Suprem (TS), aquest cop, en relació a quatre qüestions: la distribució de les despeses de constitució de la hipoteca, la comissió d’obertura, el termini de prescripció de l’acció de restitució i les costes dels procediments judicials de reclamació.

Es publica la pròrroga de les moratòries de lloguers i hipoteques

15 juliol 2020|

El BOE ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits del transport i l’habitatge.

Urgent: moratòries de les quotes de la Seguretat Social i autònoms

2 juliol 2020|

Us recordem que la moratòria del pagament de les quotes de la seguretat social, d’acord amb el que estableix el RD llei 11/2020, pel que fa a les quotes a pagar al mes de juliol, es pot demanar fins al pròxim dia 10 de juliol.

Ets propietari? Et garantim al 100×100 que cobraràs el teu lloguer

29 juny 2020|

La principal preocupació de molts propietaris quan valoren oferir una propietat en lloguer és la por de no cobrar i que la situació es compliqui. De fet, sabem que molta gent no fa el pas i perd la possibilitat de tenir uns bons ingressos recurrents perquè pensa que pot tenir problemes d’impagats, i encara més amb la situació d’incertesa econòmica en què ens trobem actualment.

Nova línia de subvencions de la Generalitat per a empreses del sector turístic

26 juny 2020|

Des d’avui es poden demanar les subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats per la crisi de la COVID-19. Aquesta línia pretén ser una continuació de la que va sortir al mes d’abril, si bé amb vocació més extensiva, doncs no hi ha limitació en funció del volum de l’empresa.

Nou Decret-llei autonòmic amb mesures urgents en matèria tributària

12 juny 2020|

S’acaba de publicar al DOGC un Decret llei que modifica els terminis de presentació i liquidació de determinats tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

Nova subvenció autonòmica COVID-19 per empreses industrials i serveis relacionats

11 juny 2020|

La Generalitat ha publicat avui un nou programa de subvencions que té per objectiu esmorteir els efectes de la crisi del COVID-19 a determinats sectors industrials i de serveis relacionats amb la indústria.

Urgent: ajornament i moratòries de les quotes de la Seguretat Social i Autònoms

3 juny 2020|

Els recordem que l’ajornament/moratòria del pagament de les quotes de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix el RD llei 11/2020 , pel que fa a les quotes a pagar el mes de juny, es pot demanar fins al pròxim dia 10 de juny.

Modificació en la tributació de l’impost sobre successions

2 juny 2020|

El passat 19 de maig de 2020 el Tribunal Suprem va dictar una sentència per mitjà de la qual es modifiquen els criteris interpretatius referents al càlcul del parament domèstic del causant a efectes de l'Impost sobre Successions.

Urgent: proper venciment de deutes tributaris

28 maig 2020|

Com hem anat informant durant aquestes setmanes a la nostra web, aquells deutes amb l’Administració que estiguessin en termini voluntari de pagament abans del passat 18 de març, quedaven suspesos fins el 30 de maig, segons allò establert per el RD-Llei 15/2020.

Noves mesures introduïdes pel RD llei 19/2020, en relació la crisi del COVID-19

28 maig 2020|

S'acaba de publicar al BOE un nou Reial decret llei amb mesures addicionals en diversos àmbits per afrontar la crisi del COVID-19. A continuació detallem les més destacades.

Apostes per l’E-commerce? T’ajudem a impulsar el teu negoci digital dins el marc legislaitiu

22 maig 2020|

Una botiga online exigeix complir amb uns requisits legals. A Grup Gestió t'oferim assessorament per desenvolupar el teu negoci digital dins el marc de la normativa actual.

Publicat el Reial Decret llei que especifica determinats aspectes relatius als ERTO per causa de la COVID-19

15 maig 2020|

El BOE publica una bateria de mesures que tenen com a objectiu donar resposta a la situació en què es trobaran, un cop s’aixequi l’estat d’alarma, les empreses que han hagut de recórrer als ERTO

Increment de les deduccions a l’IRPF per donatius

13 maig 2020|

El recent Reial decret llei 17/2020 va introduir un increment als percentatges de deducció aplicables als donatius realitzats per persones físiques a les entitats sense ànim de lucre incloses a la Llei 49/2002

La importància del Certificat Digital

7 maig 2020|

Recomanem a tots els nostres clients que obtinguin el seu certificat digital, i en cas que vulguin que en gestionem l’obtenció.