BLOG

Nou model d’informe d’auditoria

29 gener 2018|

La situació econòmica actual ha provocat la necessitat d’un canvi d’enfocament dels Informes d’Auditoria i de nous requeriments internacionals respecte els mateixos.

Les retribucions en espècie exemptes a l’IRPF

16 gener 2018|

La normativa tributària posa a disposició de les empreses amb treballadors la possibilitat d’incloure determinats mecanismes de retribució en espècie que estan exempts a l’IRPF, de manera que es pot reduir la càrrega tributària per aquest concepte, ja que el fet de què aquestes retribucions estiguin exemptes porta aparellada també l’exempció de practicar ingrés a compte per part de l’empresa.

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms

5 gener 2018|

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms que entren en vigor a partir de l'1/01/2018:

El model 720 i les seves conseqüències

19 desembre 2017|

Des de l’any 2012 els residents a territori espanyol que tinguin béns o drets situats a l’estranger, que superin determinats llindars, han de presentar una declaració informativa sobre els mateixos, a través del Model 720.

Notícies destacades – Setmana del 10/12/2017

15 desembre 2017|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 10 de desembre del 2017.

Restricció de circulació a Barcelona els dies d’elevada pol·lució atmosfèrica

14 desembre 2017|

A partir de divendres 1 de desembre, els vehicles més contaminants tindran prohibida la circulació a la major part dels carrers de Barcelona.

Instruccions per la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dijous 21 de desembre.

12 desembre 2017|

Les instruccions publicades l'1 de desembre ens concreten, entre altres punts,la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

El codi LEI: nova obligació formal per determinades empreses

27 novembre 2017|

El Codi LEI es un identificador d’Entitat Jurídica que s’utilitza per identificar a les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres i per complir amb els requisits d’informació en els mercats financers.

Clàusules nul·les dels contractes d’arrendament d’habitatge

23 novembre 2017|

Existeixen tota una sèrie de clàusules que és habitual trobr-les en els contractes d’arrendament d’habitatge, però que en realitat, de conformitat amb la legalitat vigent, haurien de ser considerades nul·les ja que actuen en perjudici del client

Novetats en els terminis de presentació d’algunes declaracions informatives

20 novembre 2017|

Les principals novetats afecten als Models 190 (resum anual de retencions del treball i activitats econòmiques), 184 (declaració anual d’entitats en atribució de rendes), i 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones).

Noticies destacades – Setmana del 13/11/2017

17 novembre 2017|

Resum de les noticies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 03 de novembre del 2017.

Eleccions al Parlament de Catalunya 21D – Permisos laborals

17 novembre 2017|

Les empreses han de concedir als treballadors i treballadores, en les localitats que no sigui festiu el 21/12, un permís de fins a 4 hores dins la jornada laboral, que serà retribuït i no recuperable, per poder exercir el seu dret a vot.

Nou reglament de l’impost sobre les estades turístiques

14 novembre 2017|

El passat 19 de setembre es va aprovar el nou Reglament de l’impost sobre les [...]

Publicada la convocatòria per ajuts al finançament de projectes empresarials

9 novembre 2017|

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), acaba de publicar la convocatòria per ajuts al finançament de projectes empresarials

Ens convé el règim de consolidació fiscal?

6 novembre 2017|

  Sovint ens trobem estructures de grup empresarial formades per una societat dominant, que es [...]

Noticies destacades – Setmana 03/11/2017

6 novembre 2017|

Resum de les noticies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 03 de novembre del 2017.

Com actuar en cas de deteriorament patrimonial de la nostra societat

30 octubre 2017|

En moltes ocasions ens trobem que les nostres societats han patit un deteriorament patrimonial significatiu, degut a pèrdues comptables.

AUTÒNOMS – Obligatorietat d’incorporació a l’Administració Electrònica

27 octubre 2017|

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha comunicat la imminent obligatorietat d'incorporació dels autònoms a l'Administració Electrònica.  

Noticies destacades – Setmana 16/10/2017

20 octubre 2017|

Noticies destacades de la setmana de 16/10/2017

Què ens depara la nova llei d’autònoms?

19 octubre 2017|

Un cop aprovat per el Senat, i pendent de la seva publicació definitiva al BOE, a continuació relacionem algunes de les mesures que ens porta la nova Llei dels Autònoms

Canvis de bases de cotització en el règim especial dels treballadors autònoms.

10 octubre 2017|

Cal tenir en compte que els autònoms poden canviar dues vegades a l'any, almenys de moment, la seva base de cotització.

Préstecs entre particulars: com preparar-los correctament?

2 octubre 2017|

Si tenim pensat demanar-li diners prestats a un amic o un familiar, donat el caràcter d’aquestes relacions, podem tenir la temptació de fer servir mètodes “informals”, si bé hem de tenir cura ja que, apart de hipotètics problemes futurs entre les parts contractants, Hisenda pot extreure conseqüències fiscals en considerar que s’ha intentat eludir tributació.

Que fer si hem pagat plusvàlua municipal durant els darrers quatre anys?

27 setembre 2017|

La sentència de 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com Plusvàlua Municipal), en la mesura que sotmet a tributació situacions en les quals no existeix increment de valor dels terrenys que són objecte de transmissió.