BLOG

L’ importància de tenir una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l’activitat de l’empresa

16 març 2018|

El risc de responsabilitat civil és la possibilitat de sofrir pèrdues econòmiques com a conseqüència de l'obligació d'indemnitzar a uns altres o de defensar-se davant reclamacions

Març, el darrer mes per declarar els béns a l’estranger

13 març 2018|

Des de l’any 2012 els residents a territori espanyol que tinguin béns o drets situats a l’estranger, que superin determinats llindars, han de presentar una declaració informativa sobre els mateixos, a través del Model 720.

Notícies destacades – Setmana del 05/03/2018

12 març 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 05 de març del 2018.

Convocada VAGA GENERAL pel dia 8/03/2018

6 març 2018|

El dia 8 de març del 2018 ha estat convocada una vaga general pels diferents sindicats.  Per alguns dels convocants la vaga està prevista per tot el dia, i per d'altres només en determinades hores del dia.

Nou càlcul de les prestacions de maternitat i paternitat

1 març 2018|

L'1 de març ha entrat en vigor la nova manera de calcular les prestacions de maternitat i paternitat dels autònoms i dels treballadors per compte propi del Mar (grup primer de cotització).

Notícies destacades – Setmana del 19/02/2018

20 febrer 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 19 de febrer del 2018.

Estem preparats pel Nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD)?

12 febrer 2018|

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que substituirà l’actual normativa vigent en matèria de Protecció de Dades (LOPD) i que començarà a aplicar-se el 25 de maig de 2018. Aquest reglament passa a ser el reglament vàlid i d’obligatori compliment per a totes les empreses i organitzacions de la UE, i  sempre prevaldrà com a norma general respecte de la resta de normativa i jurisprudència.  

Notícies destacades – Setmana del 05/02/2018

8 febrer 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 02 de febrer del 2018.

Normes de cotització per l’any 2018

6 febrer 2018|

En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017, es mantenen les normes de cotització fins a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2018. Normes que s'han adaptat a les modificacions d'àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei de pressupostos del 2017, han incidit en aquest àmbit.

Nou model d’informe d’auditoria

29 gener 2018|

La situació econòmica actual ha provocat la necessitat d’un canvi d’enfocament dels Informes d’Auditoria i de nous requeriments internacionals respecte els mateixos.

Les retribucions en espècie exemptes a l’IRPF

16 gener 2018|

La normativa tributària posa a disposició de les empreses amb treballadors la possibilitat d’incloure determinats mecanismes de retribució en espècie que estan exempts a l’IRPF, de manera que es pot reduir la càrrega tributària per aquest concepte, ja que el fet de què aquestes retribucions estiguin exemptes porta aparellada també l’exempció de practicar ingrés a compte per part de l’empresa.

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms

5 gener 2018|

Recordatori. Mesures de la nova Llei dels Autònoms que entren en vigor a partir de l'1/01/2018:

El model 720 i les seves conseqüències

19 desembre 2017|

Des de l’any 2012 els residents a territori espanyol que tinguin béns o drets situats a l’estranger, que superin determinats llindars, han de presentar una declaració informativa sobre els mateixos, a través del Model 720.

Notícies destacades – Setmana del 10/12/2017

15 desembre 2017|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 10 de desembre del 2017.

Restricció de circulació a Barcelona els dies d’elevada pol·lució atmosfèrica

14 desembre 2017|

A partir de divendres 1 de desembre, els vehicles més contaminants tindran prohibida la circulació a la major part dels carrers de Barcelona.

Instruccions per la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dijous 21 de desembre.

12 desembre 2017|

Les instruccions publicades l'1 de desembre ens concreten, entre altres punts,la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

El codi LEI: nova obligació formal per determinades empreses

27 novembre 2017|

El Codi LEI es un identificador d’Entitat Jurídica que s’utilitza per identificar a les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres i per complir amb els requisits d’informació en els mercats financers.

Clàusules nul·les dels contractes d’arrendament d’habitatge

23 novembre 2017|

Existeixen tota una sèrie de clàusules que és habitual trobr-les en els contractes d’arrendament d’habitatge, però que en realitat, de conformitat amb la legalitat vigent, haurien de ser considerades nul·les ja que actuen en perjudici del client

Novetats en els terminis de presentació d’algunes declaracions informatives

20 novembre 2017|

Les principals novetats afecten als Models 190 (resum anual de retencions del treball i activitats econòmiques), 184 (declaració anual d’entitats en atribució de rendes), i 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones).

Noticies destacades – Setmana del 13/11/2017

17 novembre 2017|

Resum de les noticies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 03 de novembre del 2017.

Eleccions al Parlament de Catalunya 21D – Permisos laborals

17 novembre 2017|

Les empreses han de concedir als treballadors i treballadores, en les localitats que no sigui festiu el 21/12, un permís de fins a 4 hores dins la jornada laboral, que serà retribuït i no recuperable, per poder exercir el seu dret a vot.

Nou reglament de l’impost sobre les estades turístiques

14 novembre 2017|

El passat 19 de setembre es va aprovar el nou Reglament de l’impost sobre les [...]

Publicada la convocatòria per ajuts al finançament de projectes empresarials

9 novembre 2017|

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), acaba de publicar la convocatòria per ajuts al finançament de projectes empresarials