BLOG

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2022

1 juliol 2021|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels municipis respectius, les següents:

Els ajuts directes anti-covid, més a prop

16 juny 2021|

Avui s'ha publicat al DOGC l'ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts directes extraordinaris per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Noves mesures urgents. Pròrroga dels ERTO i de les mesures de protecció per desocupació

1 juny 2021|

RDL 11/2021, de 27 maig. Els objectius de la nova norma són prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat, incloses les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses, les mesures extraordinàries en matèria de protecció de desocupació, i aquelles mesures complementàries que eviten acomiadaments i la destrucció de llocs de treball.

Es publica la pròrroga dels ajuts a autònoms Covid-19

31 maig 2021|

Acaba d'entrar el vigor el reial decret llei que prorroga la majoria de les ajudes a les empreses per combatre els efectes del COVID-19, quina vigència ha finalitzat el 31 de maig, i que a continuació resumim:

ARAG Negocios Flexible. Una manera de cobrir els riscos judicials de la nostra empresa

27 maig 2021|

Sovint les empreses han d’assumir despeses totalment imprevistes, derivades de litigis quin resultat no ha estat el que s’esperava. En aquests casos, a banda de sancions o responsabilitats que hagi d’assumir, l’empresa incorre en importants costos de defensa jurídica.

Licitacions públiques

26 maig 2021|

A continuació ens plau informar-los sobre el nou servei de seguiment i tramitació de licitacions públiques que oferim des de Grup Gestió, mitjançant acord de col.laboració.

Els riscos psicosocials

21 maig 2021|

La directiva marc europea i, per tant, la Llei de prevenció de riscos laborals redactada segons aquesta, estableix l’obligació legal que les empreses protegeixin les persones treballadores de tots els riscos en el lloc de treball i, per tant, els empresaris estan obligats a protegir les persones treballadores contra els riscos psicosocials, i aquests riscos hauran de tenir-se en compte en el procés d’avaluació del risc.

Oberta la convocatòria de les subvencions per a determinades inversions empresarials a Catalunya

30 abril 2021|

Amb la finalitat d’afavorir la inversió en nous projectes empresarials d’envergadura, especialment en aquells sectors industrials amb una certa intensitat tecnològica i de creació d’ocupació (denominades “inversions d’alt impacte”), la Generalitat de Catalunya ha obert un programa d’ajuts per a projectes d’inversió duts a terme al territori català.

Implicacions de la situació d’ERTO a la declaració de renda

13 abril 2021|

Un dels temes més tractats a les pàgines de la premsa econòmica en relació amb els treballadors que han passat part de l’any 2020 en situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) a causa de la pandèmia, és la repercussió que aquesta situació podria tenir a l’hora de passar comptes amb Hisenda.

A punt d’entrar en vigor el reial decret d’igualtat retributiva

8 abril 2021|

El proper 14 d'abril entra en vigor el Reial decret 902/2020, pel qual s’aprova el reglament d'igualtat retributiva entre dones i homes

Grup Gestió a La Vanguardia en motiu del 40è aniversari

16 març 2021|

Aquest diumenge el Grup Gestió ha estat protagonista a la secció d'economia de La Vanguardia en motiu del 40è aniversari.

Publicada la línia d’ajuts governamentals per fer front a la crisi del covid-19

15 març 2021|

El dissabte passat va sortir publicada la darrera bateria de mesures extraordinàries en la lluita contra les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària, i que consta de cinc pilars fonamentals:

Reforma a l’IVA de les vendes a distància per al pròxim 1 de juliol

15 març 2021|

El proper 1 de juliol entrarà en vigor la nova normativa comunitària, a efectes de l’IVA, relativa a la localització de les vendes electròniques (e-commerce). Aquesta reforma, que ja es va ajornar sis mesos per causa de la crisi sanitària, té les següents característiques:

EMPRESA FAMILIAR 360º – Creem estratègies pel present per assegurar el futur

11 març 2021|

Els estudis confirmen que només el 30% de les empreses familiars passen a la segona generació. Aquesta realitat precisa de professionals preparats per liderar el procés de successió amb èxit. A GRUP GESTIÓ sabem com fer-ho possible.

Nou règim sancionador per la manca de dipòsit de comptes anuals

8 març 2021|

Cada any, abans del 30 de juliol, totes les societats mercantils han de dipositar els comptes anuals de l’exercici anterior al registre mercantil de la província corresponent al seu domicili social. És a dir, el proper 30 de juliol finalitza el termini per a presentar els comptes de l’exercici 2020.

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

18 febrer 2021|

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys en situació d'atur.

Les noves prestacions per tancament o reducció de l’activitat

11 febrer 2021|

Degut a la prolongació de les darreres restriccions a la mobilitat i l’activitat econòmica s’introdueixen prestacions adreçades a autònoms, individuals i societaris, similars a les que es varen dissenyar per la primera onada de la COVID-19, fa prop d’un any.

Publicats al DOGC els ajuts extraordinaris per autònoms i PIMES

10 febrer 2021|

El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla d’ajuts directes per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19.  Les bases corresponents als ajuts més representatius ja han estat publicades al DOGC, i d’altres estan pendent de publicació per conèixer-ne més detalls.

Què representa la darrera pujada de l’impost sobre successions?

8 febrer 2021|

Com vàrem explicar-los en el seu moment, el passat 1 de maig de 2020 varen entrar en vigor les mesures fiscals derivades de l'aprovació dels pressupostos generals per a l'esmentat any, entre les quals hi havia diverses modificacions respecte de l'Impost sobre Successions.

Publicat el pla de control tributari i duaner

4 febrer 2021|

Com cada any, per aquestes dates, el BOE recull les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner, que constitueixen les línies mestres de l'actuació de l'administració tributària en matèria de prevenció del frau fiscal.

Instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021

2 febrer 2021|

Les instruccions publicades el 29 de gener ens concreten, entre altres punts, la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

Reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

27 gener 2021|

El nou Reial decret llei 2/2021 contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021.

Crisi sanitària i valoració d’estoc

26 gener 2021|

La crisi sanitària provocada per la COVID-19, paral·lelament amb les mesures adoptades por les diferents administracions, ha afectat en major o menor mesura els nivells de producció i venda. Per aquest motiu, si ens dediquem al comerç o a la producció de determinats productes, la nostra empresa haurà de valorar si la situació generada ha repercutit en la valoració de les seves matèries primeres o productes acabats, degut a múltiples causes, com ara: