BLOG

Noves mesures urgents a nivell laboral

1 octubre 2021|

El Reial decret llei 18/2021 i el Reial decret 817/2021 ens porten novetats importants en l'àmbit laboral, que passem a explicar a continuació:

Actualització ajuts directes Covid-19

17 setembre 2021|

A continuació us fem recordatori d’alguns aspectes rellevants per a totes aquelles empreses que han cobrat o opten a cobrar els ajuts directes a empreses i autònoms previstos al RDL 5/2021 (entre 3.000 i 200.000 euros):

Es prorroguen fins al 31 d’octubre les mesures aplicables als lloguers d’habitatge a causa de la Covid-19

10 setembre 2021|

El govern central ha prorrogat un cop més, mitjançant el  Reial decret-llei 16/2021, la vigència de les mesures dictades en relació amb els arrendaments d’habitatge habitual. Les mesures avui vigents, i que es mantindran fins (com a mínim) al 31 d’octubre d’enguany, són les següents:

Notificacions electròniques dels consells comarcals

6 setembre 2021|

Com ja  vàrem informar al nostre blog en el seu dia, des de finals de l’any 2017, és obligatòria la comunicació electrònica de societats mercantils, professionals i altres agents econòmics relacionats amb les activitats empresarials.

En vigor el nou tribut sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

1 setembre 2021|

El dia 1 de setembre ha entrat en vigor el tribut propi creat per la Generalitat de Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica de què siguin  titulars les persones físiques i jurídiques amb domicili o establiment, oficina o sucursal a Catalunya, que inclogui vehicles enregistrats aquí, excepció feta dels que siguin 100% elèctrics, els vehicles històrics o clàssics, i determinats vehicles afectes a activitats relacionades amb l’administració pública.

Nous ajuts públics per la contractació de determinats treballadors

28 juliol 2021|

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució que obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la contractació de treballadors en risc d’exclusió al mercat laboral. A continuació relacionem els principals trets d’aquests ajuts:

Canvis en la fiscalitat immobiliària. Quina estratègia seguir?

27 juliol 2021|

Una de les novetats més significatives introduïdes per la recent Llei 11/2021 de lluita contra el frau, és la relativa a la introducció de l'anomenat "valor de referència", com a criteri de valoració immobiliària a efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions, impost sobre el patrimoni, i valoració a efectes de transmissió d'accions i participacions d'empreses que posseeixen immobles en el seu balanç.

Nous ajuts a l’oci nocturn a Catalunya

21 juliol 2021|

La recent decisió del Departament de Salut de la Generalitat de tancar temporalment els establiments d’oci nocturn ha provocat que el govern llanci una nova línia d’ajuts per als col·lectius afectats per aquesta mesura, quines bases s’acaben de publicar al DOGC.

Ja es pot demanar l’ampliació de l’ajut Covid per nous beneficiaris

20 juliol 2021|

Com ja vàrem informar en una darrera entrada d’aquest blog, el passat mes de juny es va obrir la convocatòria per la distribució dels ajuts directes per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, procedents dels fons europeus. No obstant, aquestes ajudes tenien una limitació important al seu abast, doncs estaven circumscrits a la realització d’una sèrie d’activitats corresponents a determinats codis CNAE.

El TC declara inconstitucional el confinament decretat pel govern durant l’estat d’alarma

19 juliol 2021|

El dia 14 de juliol es va donar a conèixer la decisió del Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat contra les mesures de limitació de la llibertat ambulatòria establertes pel govern espanyol en el reial decret de 14 de març de 2020, pel qual es declarava l’estat d’alarma a tot el país.

En vigor la nova llei de mesures de prevenció contra el frau fiscal

12 juliol 2021|

El passat 11 de juliol ha entrat en vigor la nova Llei de mesures de prevenció contra el frau fiscal, que portava alguns mesos dissenyant, i filtrant alguns dels seus continguts més rellevant.

Nous ajuts a la innovació i la tecnologia

2 juliol 2021|

La Generalitat de Catalunya ha llançat dos nous programes d'ajuts i subvencions dirigits a empreses catalanes que desenvolupin projectes tecnològics. A continuació, resumim les característiques més rellevants de cada programa:

Nova convocatòria d’ajuts per a afectats per un ERTO o fixos discontinus beneficiaris de l’atur

1 juliol 2021|

Aquest ajut pretén ser un complement de la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2022

1 juliol 2021|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels municipis respectius, les següents:

Els ajuts directes anti-covid, més a prop

16 juny 2021|

Avui s'ha publicat al DOGC l'ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts directes extraordinaris per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Noves mesures urgents. Pròrroga dels ERTO i de les mesures de protecció per desocupació

1 juny 2021|

RDL 11/2021, de 27 maig. Els objectius de la nova norma són prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat, incloses les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses, les mesures extraordinàries en matèria de protecció de desocupació, i aquelles mesures complementàries que eviten acomiadaments i la destrucció de llocs de treball.

Es publica la pròrroga dels ajuts a autònoms Covid-19

31 maig 2021|

Acaba d'entrar el vigor el reial decret llei que prorroga la majoria de les ajudes a les empreses per combatre els efectes del COVID-19, quina vigència ha finalitzat el 31 de maig, i que a continuació resumim:

ARAG Negocios Flexible. Una manera de cobrir els riscos judicials de la nostra empresa

27 maig 2021|

Sovint les empreses han d’assumir despeses totalment imprevistes, derivades de litigis quin resultat no ha estat el que s’esperava. En aquests casos, a banda de sancions o responsabilitats que hagi d’assumir, l’empresa incorre en importants costos de defensa jurídica.

Licitacions públiques

26 maig 2021|

A continuació ens plau informar-los sobre el nou servei de seguiment i tramitació de licitacions públiques que oferim des de Grup Gestió, mitjançant acord de col.laboració.

Els riscos psicosocials

21 maig 2021|

La directiva marc europea i, per tant, la Llei de prevenció de riscos laborals redactada segons aquesta, estableix l’obligació legal que les empreses protegeixin les persones treballadores de tots els riscos en el lloc de treball i, per tant, els empresaris estan obligats a protegir les persones treballadores contra els riscos psicosocials, i aquests riscos hauran de tenir-se en compte en el procés d’avaluació del risc.

Oberta la convocatòria de les subvencions per a determinades inversions empresarials a Catalunya

30 abril 2021|

Amb la finalitat d’afavorir la inversió en nous projectes empresarials d’envergadura, especialment en aquells sectors industrials amb una certa intensitat tecnològica i de creació d’ocupació (denominades “inversions d’alt impacte”), la Generalitat de Catalunya ha obert un programa d’ajuts per a projectes d’inversió duts a terme al territori català.

Implicacions de la situació d’ERTO a la declaració de renda

13 abril 2021|

Un dels temes més tractats a les pàgines de la premsa econòmica en relació amb els treballadors que han passat part de l’any 2020 en situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) a causa de la pandèmia, és la repercussió que aquesta situació podria tenir a l’hora de passar comptes amb Hisenda.

A punt d’entrar en vigor el reial decret d’igualtat retributiva

8 abril 2021|

El proper 14 d'abril entra en vigor el Reial decret 902/2020, pel qual s’aprova el reglament d'igualtat retributiva entre dones i homes