BLOG

Plenitud d’efectes de la sortida del Regne Unit de la UE (Brexit)

16 desembre 2020|

El proper 31 de desembre finalitzarà el termini transitori previst a l’acord del BREXIT, durant el qual es prolongava per l’any 2020 el tractament de les operacions amb el Regne Unit com si fossin realitzades amb qualsevol estat membre de la UE.

Segona oportunitat: els jutjats perdonen també el deute públic

14 desembre 2020|

El principal escull per a la plena efectivitat del règim de la segona oportunitat a Espanya sempre ha estat que, a diferència d’altres països del nostre entorn, l’exoneració dels deutes no abastava sempre el deute públic (principalment crèdits tributaris i de la Seguretat Social).

El Tribunal Suprem referma la seva doctrina sobre la validesa de l’IRPH

9 desembre 2020|

El passat 12 de novembre el Tribunal Suprem va donar a conèixer el text íntegre de la seva decisió sobre cinc recursos de cassació relatius a la clàusula de referència a l’IRPH en els préstecs hipotecaris a interès variable, després de la sentència dictada pel TJUE el 3 de març, en què declarava que aquestes clàusules quedaven subjectes al control de transparència i abusivitat.

Publicada la convocatòria de subvencions per rehabilitació energètica

7 desembre 2020|

El passat 3 de desembre es va publicar al DOCG la convocatòria de subvencions directes per la rehabilitació energètica d’edificis existents, a fi de promoure la reducció del consum final d’energia i l’acompliment amb els objectius d’energia i clima i, alhora, promoure l’activitat econòmica, amb fons procedents del Fons Nacional d’Eficiència Energètica.

Atenció al canvi en la tributació dels dividends entre societats per l’any 2021

26 novembre 2020|

Una de les modificacions fiscals més comentades que incorporarà la futura Llei de pressupostos generals de l’estat per l’any 2021 és la que correspon al tractament dels dividends i plusvàlues derivats de la transmissió de societats participades (filials).

Com podem aprofitar la fiscalitat dels impagats?

23 novembre 2020|

En les circumstàncies actuals d’incertesa és possible que ens trobem amb un increment de les dificultats de cobrament d’algunes de les nostres factures. Malauradament, aquestes situacions són a vegades imprevisibles i, en alguns casos, poden significar retards importants en el cobrament, quan no la determinació del saldo com a incobrable.

Publicat el RD Llei 34/2020 de suport a les empreses davant la crisi de la Covid-19

19 novembre 2020|

Aquest nou Reial decret llei gairebé no introdueix mesures noves, més enllà de prorrogar algunes de les aprovades amb caràcter temporal mesos enrere, en vista de la presumible prolongació de la crisi econòmica durant, almenys, el que resta d'any i bona part de l'any 2021. A continuació, resumim les més rellevants:

Decret de la Generalitat amb mesures fiscals rellevants

16 novembre 2020|

Recentment s'ha publicat al DOGC el Decret llei 36/2020, previst per a realitzar dues modificacions tributàries molt concretes, però d’àmplia repercussió, motivades per les conseqüències col·laterals de la crisi sanitària que estem vivint.

Nova subvenció autonòmica per al sector educatiu afectat per les últimes restriccions de la Covid-19

11 novembre 2020|

El DOGC ha publicat una nova línia d'ajuts, aquest cop dirigits al sector de l'activitat educativa i de les activitats extraescolars, afectat per la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d'octubre, que comporta la suspensió de totes les activitats d'oci i extraescolars que s'estiguin desenvolupant en el moment de la seva entrada en vigor.

Nova línia de subvencions autonòmiques per al sector turístic

10 novembre 2020|

La  Generalitat ha publicat un nou ajut a fons perdut, adreçat a empreses del sector turístic afectades econòmicament per la COVID-19.

Aprovat un nou ajut econòmic per al sosteniment de l’activitat empresarial

4 novembre 2020|

La Generalitat de Catalunya acaba d’aprovar una nova línea de subvencions a autònoms i microempreses amb la finalitat de contribuir a la seva viabilitat econòmica futura.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció de la Covid-19

27 octubre 2020|

Amb l’intent de reduir la propagació de la COVID-19 al territori de Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha adoptat les següents mesures:

La retribució flexible com a opció beneficiosa per l’empresa i el treballador

23 octubre 2020|

Amb el terme “retribució flexible”, o “beneficis socials”, s’entén, habitualment, el conjunt de fórmules de retribució salarial dels treballadors consistents en retribucions en espècie que, a més, estan exemptes a l’IRPF del treballador.

Darrers dies per demanar la prestació estatal als sectors obligats a tancar a Catalunya

23 octubre 2020|

El passat 30 de setembre es va publicar el Reial decret llei que regulava a nivell estatal la prestació a rebre pels autònoms en els casos que s’haguessin de suspendre temporalment determinades activitats empresarials com a resultat de resolucions de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la COVID-19

URGENT: publicat els ajuts autonòmics per hosteleria

22 octubre 2020|

Avui s’ha publicat al DOGC el programa de subvencions per establiments d’hostaleria, estètica i bellesa afectats per les restriccions aprovades recentment a l’àmbit de Catalunya.

Els negocis afectats per la Covid-19 tenen dret a una rebaixa del 50% de la renda

22 octubre 2020|

La Generalitat aprova per decret llei la rebaixa obligatòria de la renda en els lloguers de locals afectats per mesures de suspensió o restricció de l’activitat.

En vigor el pla Renove-2020 per vehicles

20 octubre 2020|

El passat dilluns va entrar en vigor l’Ordre del Ministeri d’Indústria per la qual es desenvolupa el programa de renovació del parc circulant espanyol en l’any 2020 (Pla Renove).

Publicada oficialment la bateria de restriccions a la mobilitat per la Covid-19

16 octubre 2020|

Aquest matí el DOGC ha publicat la resolució del Departament de Salut de la Generalitat per la qual s’adopten diverses mesures per tal de minimitzar el contacte social a efectes de reduir la propagació del virus SARS-CoV-2 a l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Ja és possible reclamar les quotes d’autònoms societaris pagades en excés

2 octubre 2020|

Recentment, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha comunicat a totes les seves unitats l’assumpció del criteri emanat del Tribunal Suprem en una sentència de fa gairebé un any, segons la qual els autònoms que exerceixen la seva activitat a través de la participació en una societat mercantil (anomenats “autònoms societaris”) també poden gaudir de les bonificacions previstes a les quotes d’autònoms durant els primers mesos de l’activitat (l’anomenada “tarifa plana”), tal com succeïa amb els empresaris persones físiques.  

Publicada la pròrroga dels ajuts als autònoms

2 octubre 2020|

El BOE acaba de publicar, juntament amb la pròrroga dels ERTO, de la qual hem informat en aquest blog, la pròrroga, fins el 31 de gener de 2021, de la prestació ordinària per cessament d’activitat compatible amb l’activitat, amb els mateixos requisits que per a la primera pròrroga aprovada...

Nova pròrroga dels ERTO. Es prorroguen fins al 31 de gener de 2021

1 octubre 2020|

A última hora, com ja sembla habitual, s’ha publicat el Reial decret llei 30/2020, de “medidas sociales en defensa del empleo”. A continuació us resumim els aspectes més rellevants de la norma.

S’aprova la llei que limita el preu del lloguer a Catalunya

29 setembre 2020|

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 11/2020, de 18 de setembre, que pretén posar fi a l’escalada experimentada en els preus dels lloguers d’habitatge en els últims anys (escalada que la pròpia llei xifra en un increment del 30% els darrers 5 anys).

Nova regulació del treball a distància (Reial Decret-llei 28/2020)

23 setembre 2020|

S’acaba de publicar al BOE el Reial decret que regula les situacions de treball a distància (teletreball), que tantes incerteses va generar en implantar-se de forma sobtada degut a la crisi sanitària. A continuació exposem, de manera esquemàtica, els trets més rellevants de la nova regulació.