Pot l´ empresa que administro pagar la meva quota d´autònoms ?

|Pot l´ empresa que administro pagar la meva quota d´autònoms ?

Com et podem ajudar?

Pot l´ empresa que administro pagar la meva quota d´autònoms ?

Si , és possible sempre que s´inclogui la quota d´autònoms com un rendiment en espècie de l´administrador o soci ; la despesa que assumeix l´empresa en el RETA, és deduïble per a la mateixa a l´impost sobre societats, i deduïble per a l´administrador o soci a l´Irpf com a cotització a la seguretat social.