Quin és el concepte de renda anual en el IRPF?

|Quin és el concepte de renda anual en el IRPF?

Com et podem ajudar?

Quin és el concepte de renda anual en el IRPF?

És la suma algebraica dels rendiments nets ( del treball, del capital mobiliari i immobiliari, i d´activitats econòmiques), d’imputacions de rendes y dels guanys i pèrdues patrimonials computats en l´any, sense aplicar regles d´integració i compensació.