Què és l´impost català sobre béns no productius de les persones jurídiques?

|Què és l´impost català sobre béns no productius de les persones jurídiques?

Com et podem ajudar?

Què és l´impost català sobre béns no productius de les persones jurídiques?

És un tribut que grava la titularitat, per part de persones jurídiques i entitats, d´actius no productius.

La norma inclou en els actius que poden ser improductius: béns immobles, vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls, embarcacions d´entreteniment, aeronaus i objectes d’art i antiguitats que tinguin un valor superior a l´establert en la Llei de Patrimoni Històric.

La Generalitat ha aprovat l´Ordre que aprova el model 540 mitjançant el qual es liquidarà l´impost. El tribut es liquidarà anualment el mes de juny següent al seu meritament.