Com i quan s’han de declarar les rendes pel lloguer de béns immobles de no residents?

|Com i quan s’han de declarar les rendes pel lloguer de béns immobles de no residents?

Com et podem ajudar?

Com i quan s’han de declarar les rendes pel lloguer de béns immobles de no residents?

Les rendes obtingudes pel lloguer de béns immobles de no residents es presentaran en el model 210, agrupades anualment.

El termini per a presentar la declaració acaba el 20 de gener de l’any següent al que es produeixin les rendes.