Tinc obligació de repercutir iva en la venda d´un vehicle turisme?

|Tinc obligació de repercutir iva en la venda d´un vehicle turisme?

Com et podem ajudar?

Tinc obligació de repercutir iva en la venda d´un vehicle turisme?

Tenint present que la deducció de les quotes suportades per l´adquisició d´un vehicle turisme per part d´un empresari, depèn del grau d´afectació a l´activitat que estem en disposició d´acreditar, tindrem la obligació de repercutir en la factura de venda del turisme el mateix percentatge que es va deduir en el moment de l´adquisició.

Per tant, si no es va aplicar deducció en el moment de la compra, per considerar-lo element no afecte a l´activitat de l´empresa, no haurem d´aplicar repercussió d´iva en la factura de venda.

Si en el moment de l´adquisició del turisme, es va optar per deduir el 50% de la quota d´iva suportat, en el moment de la venda del vehicle haurem d´aplicar iva només sobre la meitat del preu de venda que s´hagi acordat.