Durant quant de temps s´ha de conservar la documentació comptable?

|Durant quant de temps s´ha de conservar la documentació comptable?

Com et podem ajudar?

Durant quant de temps s´ha de conservar la documentació comptable?

A nivell fiscal, durant l’any en curs i els 4 anteriors. Si existeixen pèrdues acumulades d´exercicis anteriors, durant l´any en curs i els 10 anteriors.

Les factures de béns d´inversió s’han de guardar com a mínim fins a 5 anys després de la seva baixa a l’empresa (per venda, obsolescència, etc.).

A nivell mercantil, la documentació comptable s´haurà de conservar durant 6 anys.