Què són les hores complementàries i quantes se’n poden fer?

|Què són les hores complementàries i quantes se’n poden fer?

Com et podem ajudar?

Què són les hores complementàries i quantes se’n poden fer?

Les hores complementàries són aquelles que poden realitzar-se en contractes a temps parcial, superant les que marca el contracte però sense excedir les d’un contracte a temps complet.

    • El número d’hores complementàries pactades no podrà excedir el 30 % de les hores ordinàries de treball objecte del contracte.
    • Els convenis col·lectius poden establir un altre percentatge màxim que, en cap cas, pot ser inferior al citat 30 % ni excedir el 60 % de les hores ordinàries contractades.

A diferència de les hores extraordinàries, les hores complementàries es paguen sempre. No és possible que l’ocupador reemplaci el pagament de les hores excedents a la jornada parcial per descansos que les compensin.