Puc aplicar l´exempció per reinversió en habitatge habitual si demano un préstec per efectuar la reinversió?

|Puc aplicar l´exempció per reinversió en habitatge habitual si demano un préstec per efectuar la reinversió?

Com et podem ajudar?

Puc aplicar l´exempció per reinversió en habitatge habitual si demano un préstec per efectuar la reinversió?

El Tribunal Suprem ha establert el criteri interpretatiu de que per aplicar l´exempció en el IRPF per reinversió en habitatge habitual no es necessari utilitzar en la seva totalitat l´import obtingut de la venda, sinó que es suficient amb aplicar per el mateix fi diner obtingut com a préstec d´un tercer, ja sigui directament o per la subrogació d´un préstec prèviament contractat per el transmitent del immoble”.