Si una empresa estrangera vol comprar una finca a Espanya, com pot operar?

|Si una empresa estrangera vol comprar una finca a Espanya, com pot operar?

Com et podem ajudar?

Si una empresa estrangera vol comprar una finca a Espanya, com pot operar?

Per poder operar necessita un NIF, que podem obtenir, un cop el gerent o administrador obtingui el número de NIE, amb un certificat denominat “kbis”, que prové d’un registre similar al Registre Mercantil del país d’origen, on consten les dades principals de l’empresa. Aquest document ha d’estar postil·lat i traduït. Amb això i el model 036 pertinent, l’Agència Tributària identificarà aquesta empresa amb un NIF que començarà per N, i ja podrà comparèixer a la Notaria per a la compra venda de l’immoble.