Sóc propietari de diverses vivendes i locals que tinc arrendats . Quan s´entén que es realitza una activitat econòmica a efectes l´ IRPF ?

|Sóc propietari de diverses vivendes i locals que tinc arrendats . Quan s´entén que es realitza una activitat econòmica a efectes l´ IRPF ?

Com et podem ajudar?

Sóc propietari de diverses vivendes i locals que tinc arrendats . Quan s´entén que es realitza una activitat econòmica a efectes l´ IRPF ?

Perquè l´arrendament d´immobles es consideri activitat econòmica es necessita que per l´ordenació de l´activitat s´utilitzi, almenys, una persona contractada amb contracte laboral i a jornada complerta o subcontractar a un tercer per realitzar aquesta tasca.

No obstant, la doctrina i jurisprudència venen exigint que el volum d´activitat que es generi justifiqui raonablement la feina de la persona contractada, que haurà de ser de caire administratiu.

Des del passat 1 de gener de 2015, ja no és necessari disposar de local afecte a l´activitat.

Els requisits per la consideració d´activitat econòmica a efectes de l´IRPF no han d´esser necessàriament els mateixos a efectes d´altres tributs.