Es pot fraccionar el pagament d´una operació entre un empresari i un particular per a evitar la prohibició de pagar més de 1.000 euros en efectiu?

|Es pot fraccionar el pagament d´una operació entre un empresari i un particular per a evitar la prohibició de pagar més de 1.000 euros en efectiu?

Com et podem ajudar?

Es pot fraccionar el pagament d´una operació entre un empresari i un particular per a evitar la prohibició de pagar més de 1.000 euros en efectiu?

Estan prohibits per llei els pagaments en efectiu en operacions entre empresaris i particulars d´import igual o superior a 1.000 euros. La norma afecta l´import total de l´operació, sense distingir si els pagaments d´aquesta són fraccionats o si s´utilitzen diferents mètodes (part en efectiu i part per transferència).

Per tant, si l´operació sobrepassa el llindar dels 1.000 euros, tota ella està subjecta a la prohibició, i cap mena de pagament en efectiu, parcial o fraccionat, és permès.