Si som parella de fet podem fer la declaració conjunta?

|Si som parella de fet podem fer la declaració conjunta?

Com et podem ajudar?

Si som parella de fet podem fer la declaració conjunta?

No, només les persones integrades en una unitat familiar (si fossin matrimoni i no parella de fet) poden optar, si així ho volen, a fer la declaració de manera conjunta, per tant en aquest cas hauran de tributar de manera individual.

Quan parlem de parelles de fet amb fills només un dels seus membres pot formar unitat familiar amb els fills i optar per la tributació conjunta, l´altre membre l´haurà de fer individualment.