Tota la formació a través de fundae és 100% bonificable?

|Tota la formació a través de fundae és 100% bonificable?

Com et podem ajudar?

Tota la formació a través de fundae és 100% bonificable?

Les empreses han d’assumir part del cost de la formació dels seus treballadors amb un cofinançament privat. Aquest cofinançament varia en funció del nombre de treballadors de l’empresa i pot ser:

Si l’empresa té menys de 6 treballadors: no està obligada a cofinançar amb els seus propis recursos la formació.

De 6 a 9 treballadors: l’empresa ha d’aportar el 5% del cost total de la formació com a cofinançament.

De 10 a 49 treballadors: l’empresa ha d’aportar el 10% del cost de la formació.

De 50 a 249 treballadors: l’empresa ha d’aportar el 20% del cost de la formació.

Més de 250 treballadors: l’empresa ha d’aportar el 40% del cost de la formació.