Què és el valor de referència dels béns immobles?

|Què és el valor de referència dels béns immobles?

Com et podem ajudar?

Què és el valor de referència dels béns immobles?

És un nou sistema de determinació del seu valor fiscal.
A partir de l´1 de gener de 2022, es pot consultar a la web de la Direcció General del Cadastre i es considera que tindrà els efectes de valor de mercat per als tributs relacionats amb la transmissió onerosa o lucrativa, així com per a la seva valoració als efectes de l´impost sobre el Patrimoni.
Si el valor escripturat és superior al valor de referència, es tributarà sobre aquell però en cap cas es podrà tributar per un valor inferior al de referència.