Com tributa el bo cultural per a joves a l´IRPF?

|Com tributa el bo cultural per a joves a l´IRPF?

Com et podem ajudar?

Com tributa el bo cultural per a joves a l´IRPF?

El bo cultural per a joves és una ajuda de fins a 400 euros que concedeix l´Estat, a través del Ministeri de Cultura i Esport, per facilitar l´accés dels joves a la cultura.

Aquesta ajuda està sotmesa a l´IRPF en concepte de guany patrimonial i s´integrarà dins la base imposable general.

Les ajudes concedides i utilitzades procedirà imputar-les al respectiu període impositiu en el qual s´hagin adquirit els productes, serveis o activitats culturals subvencionables, ja que és quan

s´entén que s´ha produït el cobrament de la subvenció