Què vol dir que un deute o un crèdit ha prescrit?

|Què vol dir que un deute o un crèdit ha prescrit?

Com et podem ajudar?

Què vol dir que un deute o un crèdit ha prescrit?

La prescripció és una institució jurídica que impedeix exercitar un dret o una acció judicial més enllà d’un termini determinat per la llei.

Que un crèdit ha prescrit vol dir, per tant, que el seu creditor ja no el podrà reclamar judicialment al deutor.