Operacions en efectiu en què l´Agència Tributaria pot veure-hi indicis delictius:

|Operacions en efectiu en què l´Agència Tributaria pot veure-hi indicis delictius:

Com et podem ajudar?

Operacions en efectiu en què l´Agència Tributaria pot veure-hi indicis delictius:

Les operacions que Hisenda vigila són les que involucren retirades o ingressos de diner en efectiu per valor de 3.000 euros o més o aquelles que inclouen pagaments amb bitllets de 500 euros. Davant d´aquestes operacions hem de poder acreditar l´origen dels diners.